Nieuws - 12 november 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
LUW breidt samenwerking met TNO uit
Het departement Levensmiddelentechnologie en voeding van de LUW breidt de samenwerking met TNO-Voeding uit. Naast het Centrum voor Eiwittechnologie, waarin LUW en TNO sinds 1994 samenwerken, komen er centra voor Micronutrienten, Toxicologie en Levensmiddelenmicrobiologie
De centra zijn de pijlers van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die op 11 november werd ondertekend door LUW-rector prof. dr Cees Karssen en TNO-bestuurslid dr ir Peter Folstar
De centra richten zich op het ontwikkelen en op peil houden van fundamentele kennis op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid. Zo zal het Centrum voor Micronutrienten zich bezighouden met de relatie tussen gezondheid en de preventie van ziekten, en de biologische beschikbaarheid van micronutrienten in de voeding, zoals carotenoiden, foliumzuur, calcium, ijzer en selenium. Het Centrum voor Toxicologie concentreert zich op de veiligheidsevaluatie van nieuwe voedingsproducten en het verhogen van de kennis over mogelijke schadelijke stoffen. Het Centrum voor Levensmiddelenmicrobiologie gaat met name de aanpassingsmechanismen bestuderen waardoor micro-organismen ongevoelig worden voor bepaalde conserveermethoden
Elk centrum beschikt over vier aio's en een postdoc, verklaart LUW-beleidsmedewerker ir Fre Pepping. TNO investeert ruim een miljoen in de centra, de LUW zo'n half miljoen. (ASi)
Zonder subsidie verdwijnt Internet-project studentenflats
De bewoners van de studentenflats Rijnsteeg en Dijkgraaf hebben per 1 januari 1999 misschien geen Internetaansluiting meer. Als de afdeling I&D van de universiteit de verantwoording voor een aantal diensten op zich neemt, is Telekabel bereid de aansluiting voor 45 gulden per maand aan te bieden. Dat is twintig gulden meer dan de huidige abonnementskosten. Als de LUW die diensten niet subsidieert, dan kan I&D het project niet voortzetten
Nu wordt het project gesubsidieerd met geld uit projectfinanciering, maar dit geldpotje bestaat niet meer per 1 januari. Als er geen geld uit een andere hoek komt, zal Internet uit de studentenflats verdwijnen, verklaart I&D-medewerker Rudi Kistemaker
De kabelexploitant eist onder andere dat het Internetverkeer via de universiteit loopt en dat I&D voor helpdesk-ondersteuning zorgt en het onderhoud van de service op zich neemt. De afdeling bekijkt momenteel alle mogelijke geldbronnen en alternatieven
De vereniging voor kabelmodemgebruikers heeft de zaak aangekaart bij de studentenraad. Op 10 november legde deze het probleem voor aan onderwijsdirecteur prof. dr Bert Speelman van de LUW. De studentenraad zou het zonde vinden als het project wordt opgeheven
Rolf Marteijn, bestuurslid van de gebruikersvereniging, meent dat het abonnement hoe dan ook duurder zal worden. Telekabel heeft de stijging aangekondigd in een brief aan alle gebruikers. Het bedrijf denkt aan 45 gulden per maand, mede omdat tweederde van de aangesloten studenten in een enquete heeft aangegeven het abonnement op te zeggen als het vijftig gulden per maand kost. (PvdW)
DLO wil lesgeven aan LUW tegen markttarief
Nu de LUW moet bezuinigen op het onderwijs, heeft ze partners nodig om een breed onderwijsaanbod te kunnen handhaven. Maar die partners komen niet langer lesgeven voor een boekenbon. Ze willen goed worden betaald. Ziedaar de aanstaande gordiaanse knoop voor het Wageningse onderwijs, belicht tijdens het onderwijssymposium van de Wageningse Studentenorganisatie (WSO) op 5 november
De WSO wilde weten wat DLO kan betekenen voor het Wageningse onderwijs. Volgens rector-magnificus prof. dr Cees Karssen heeft de LUW partners nodig om het programma-aanbod te kunnen handhaven. Zie de bezuinigingen, het is niet anders. Bij partners denkt Karssen aan DLO, de andere universiteiten en de agrarische hogescholen. DLO'ers kunnen de keuzemogelijkheden van de studenten breed houden door colleges, afstudeervakken en stages aan te bieden, meende de rector
Een goed plan, vond directeur prof. dr Vinus Zachariasse van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO). DLO'ers kunnen studenten tijdens colleges confronteren met maatschappelijke zaken. Maar DLO is tegenwoordig een marktgerichte organisatie en wil betaling tegen markttarief, voegde Zachariasse eraan toe. Dr ir Herbert Diemont, voorzitter van de ondernemingsraad van DLO, was het hiermee eens. Hij begeleidt van tijd tot tijd LUW-studenten op stage in Vietnam, maar is daar nooit voor betaald. Ja, ik heb wel eens een boekenbon gehad.
Volgens Karssen moeten DLO'ers gewoon betaald worden als ze onderwijstaken op zich nemen. We moeten niet gratis elkaars problemen oplossen. Op de vraag van studenten of de DLO'ers wel het vereiste niveau hebben om goed te kunnen doceren en of ze ook kwaliteitsbeoordelingen ondergaan, stelde onderzoeksdirecteur dr Dick van Zaane dat DLO-docenten zich voegen naar het kwaliteitssysteem van de LUW en desgewenst didactische cursussen gaan volgen. Volgens Karssen hebben DLO-docenten alvast een voordeel. Als ze niet voldoen, kom je er makkelijker vanaf dan van LUW-medewerkers. (ASi)