Nieuws - 5 november 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
WUR stelt nieuwe taakgroep internationalisering in
De raad van bestuur van Wageningen UR gaat een taakgroep internationalisering in het leven roepen die de aanbevelingen uit het rapport streefbeeld internationalisering verder gaat uitwerken. De taakgroep wordt voorgezeten door rector prof. dr Cees Karssen
Het streefbeeld internationalisering, dat is opgesteld door een denktank van het bestuur, stelt voor Engels tot voertaal van het Wageningse onderwijs te maken. Verder zou in 2010 de helft van de docenten en zestig procent van de studenten uit het buitenland moeten komen. De nieuw opgerichte taakgroep zal die doelen moeten omzetten in realistische doelen en milestones, aldus de secretaris van de raad van bestuur, Margaret Zijlstra. Daar wil de taakgroep in januari mee klaar zijn
Het bestuur heeft prof. dr ir Rudy Rabbinge gevraagd een haalbaarheidsstudie te verrichten naar een Wageningse graduate school. De school moet het tweedefaseonderwijs bundelen
Dr ir Huub Spiertz, directeur van AB-DLO, gaat contacten onderhouden met Europese partners van Wageningen UR en prof. dr ir Eric Smaling, programmaleider van het DLO-noord-zuidprogramma en tijdelijk hoogleraar bodeminventarisatie en landevaluatie van de LUW, gaat relaties onderhouden met internationale donororganisaties zoals de Wereldbank. De taakgroep zal zich als geheel bezighouden met het opstellen van een samenhangend internationaal onderwijsprogramma
Met de nieuwe taakgroep gaat het internationaliseringsbeleid van Wageningen UR in korte tijd zijn derde fase in. In de eerste fase presenteerde de denktank een nota die volgens het bestuur te dicht bij de bestaande situatie bleef. In de tweede fase beschreef de denktank, niet gehinderd door heden en verleden, een streefbeeld voor het jaar 2010. En in de nieuwe, derde fase moet dit toekomstbeeld worden omgezet in realistische doelen. (KVe)
Apotheker in Wageningen

Minister Hajo Apotheker brengt op 6 november een bezoek aan Wageningen. Hij spreekt op het symposium Wageningen UR; meer dan de som der delen?, dat wordt georganiseerd door de Wageningse studentenorganisatie WSO. 's Morgens bezoeken Wageningse studenten verschillende DLO-instituten voor een kennismakingsgesprek en om te vernemen wat DLO kan bijdragen aan het LUW-onderwijs. 's Middags om 14.00 uur bijt de minister de spits af op het symposium in het IAC. (ASi)
Aantal promoties stijgt niet meer

Het aantal promoties aan de Nederlandse universiteiten stijgt niet meer. In 1996/97 werden er voor het eerst sinds de vroege jaren tachtig minder proefschriften afgeleverd dan het jaar daarvoor. Aan de LUW is echter het aantal promoties licht gestegen
Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft verzameld, blijkt dat er in het jaar 1996/97 een kleine 2500 mensen promoveerden, ruim honderd minder dan het jaar daarvoor. Daarmee komt een eind aan een onafgebroken stijging sinds begin jaren tachtig. In het jaar 1980/81 haalden zo'n negenhonderd mensen hun doctorstitel. De daling is vrijwel geheel toe te schrijven aan de betawetenschappen. In de meeste andere disciplines wordt nauwelijks minder gepromoveerd
In alle vakgebieden zijn de komende jaren minder nieuwe doctores te verwachten. Het aantal assistenten in opleiding daalt namelijk over de hele linie, blijkt uit cijfers van de vereniging van universiteiten VSNU. Eind 1993 waren er nog zo'n 5200, vier jaar een kleine 4100. (HOP)
Zwaan stelt vliegrecord scherp tussen Rusland en Nederland
Elk jaar overwinteren kleine zwanen uit Noord-Rusland in ons land. Hiervoor maken ze een reis van 3500 kilometer. Tot nu toe was onbekend welke route de zwanen precies nemen en waar ze uitrusten. Deze kennis is van belang voor een betere bescherming van de kleine zwaan, ofwel cygnus columbianus bewickii. Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) hebben nu ontdekt dat de zwanen uitrusten en bijtanken in de Baltische staten
De onderzoekers plakten high tech-satellietzenders met een gewicht van 45 gram op de rug van de zwanen. De zenders zenden pulsen uit die een satelliet oppikt. Deze techniek wordt steeds meer toegepast door biologen. Onderzoekers van het IBN-DLO proberen hiermee bijvoorbeeld meer zicht te krijgen op de zwemroutes van zeehonden in het Waddengebied
De NIOO-onderzoekers bezenderden vijf zwanen en volgden ze van hun vertrekpunt, de Russische Petsjora-delta, iets ten zuiden van Nova Zembla, richting Nederland. Volgens de onderzoekers vestigde een zwaan een vliegrecord door nonstop 1725 kilometer te vliegen. De oude recordhouder onder de zwanen vloog maar zevenhonderd kilometer non-stop. NIOO-onderzoeker Marcel Klaassen vindt het een bijna onverantwoorde krachttoer. Hun vliegkosten zijn erg hoog. Ze vliegen met een snelheid van zeventig kilometer per uur en moeten tijdens de trek regelmatig bijtanken. Van hun lichaamsgewicht kan nog geen kwart als brandstoftank dienen.
De zenderpulsen wijzen uit dat de vogels momenteel pauzeren in Estlandse meren. Als binnenkort de oostenwind gaat waaien vertrekken de zwanen en zullen ze binnen enkele dagen neerstrijken op het Lauwersmeer en het IJsselmeer. (HBou)