Nieuws - 22 oktober 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Visitatiecommissie tevreden over Wagenings onderwijs
De VSNU-visitatiecommissie is tevreden over de kwaliteit van de Wageningse opleidingen. De commissie, die tien van de achttien opleidingen bezocht, geeft de opleidingen een zeven tot een acht. De Wageningse ingenieurs functioneren goed en de studenten zijn erg betrokken bij hun onderwijs. Dat zei de commissie tijdens haar mondelinge presentatie. Het definitieve rapport wordt over enkele maanden verwacht
Voorzitter prof. dr Phons Werry bekritiseerde de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. De richtingsonderwijscommissies zijn volgens hem te veel onderhandelingsorganen en missen grip op de kwaliteit van de opleidingen. De door de LUW gebruikte Muggen-enquete werkt volgens de commissie niet goed genoeg als indicator voor de didactische vaardigheden van docenten. Ook duurt het te lang voordat het onderwijs wordt bijgesteld naar aanleiding van de evaluaties. De commissie was net als vorige visitatiecommissies kritisch over de vrijekeuzeruimte voor studenten. Die leidt tot versnippering en uitstel van keuzes door de studenten
Vooral de opleiding Bioprocestechnologie werd positief beoordeeld. De samenwerking met het bedrijfsleven bij het opstellen van een nieuw vijfjarig programma is volgens de commissie een voorbeeld voor andere opleidingen. Ook Zootechniek, Landbouwtechniek en Bos- en natuurbeheer kregen complimenten
Kritisch waren de commissieleden over Plantenteeltwetenschappen en Landinrichtingswetenschappen. Plantenteeltwetenschappen sluit niet goed aan op de praktijk en het rooster is overladen. De opleiding zou ecologische landbouw een plaats moeten geven. Bij Landinrichtingswetenschappen werken de verschillende gebieden van de studie onvoldoende samen. De commissie brak een lans voor de specialisatie Landschapsarchitectuur. Die is volgens commissielid en landschapsarchitect ir Dirk Sijmons onmisbaar voor de omgevingswetenschappen. (KVe)
Engels in 2010 voertaal Wagenings onderwijs
Wageningen UR moet de Europese universiteit en onderzoekorganisatie worden voor voeding, landbouw en groene ruimte. Dat schrijft de taskforce internationalisering, een denktank voor de raad van bestuur, in het rapport Streefbeeld internationalisering
In 2010 moet volgens het streefbeeld zestig procent van de Wageningse studenten uit het buitenland komen - dertig procent uit Europa en dertig procent van daarbuiten. Al het onderwijs zal in het Engels verzorgd worden. Om ervoor te zorgen dat dan ook vijftig procent van de docenten uit het buitenland komt, wil de denktank alle toekomstige vacatures voor onderwijs en onderzoek internationaal openstellen. De denktank roept de raad van bestuur op om zijn beleid te doordesemen met een internationale orientatie en niet te volstaan met afzonderlijke structuurtjes en eenheidjes. De raad van bestuur heeft enthousiast gereageerd op de hoofdlijnen van het plan en werkt aan een plan van aanpak. (KVe)
LUW-directeuren willen herkenbare universiteit
De academische functies van de LUW binnen Wageningen UR komen in het gedrang als de raad van bestuur de inhoudelijke en financiele aansturing van onderwijs en onderzoek overlaat aan de geintegreerde kenniseenheden van LUW en DLO. Dat schreven de directeuren van de departementen en de onderwijs- en onderzoeksinstituten van de LUW op 1 oktober in een gezamenlijke brief aan het bestuur
De directeuren vrezen dat de LUW door de kenniseenheden minder herkenbaar is voor de andere universiteiten en voor onderzoeksfinanciers als NWO. Ze vragen het bestuur de academische functies binnen Wageningen UR te borgen en herkenbaar te houden. De kenniseenheden zijn daar minder geschikt voor, denken de directeuren, omdat de marktgerichte en de academische belangen daar door elkaar lopen
Als de kenniseenheid dominant wordt in de organisatie, loop je de kans dat het universitaire deel ondergeschikt wordt aan het marktgerichte gebeuren. Dat is niet goed, verklaart medeondertekenaar prof. dr Pim Brascamp. Het academische deel van Wageningen UR dient een structuur te hebben om de wetenschappelijke kwaliteit hoog in het vaandel te houden; het marktgerichte deel heeft een andere missie. De discussie die wij met deze brief aanzwengelen is hoe je de LUW, DLO en de proefstations aanstuurt, zodat beide functies floreren en je samenwerking tot stand brengt. We hadden daar een goede discussie over en het bestuur herkent en erkent ons probleem.
De directeuren wijzen erop dat externe opdrachtgevers als onderzoeksfinancier NWO ook behoefte hebben aan duidelijkheid over de universitaire functie van de LUW. NWO financiert wel onderzoek van de LUW, maar niet van DLO. We moeten de verkeerde beeldvorming voorkomen dat de kenniseenheden binnen Wageningen UR een economische eenheid zullen zijn, stelt directeur prof. dr Willem de Vos van Biomoleculaire Wetenschappen (BWM). BWM is bij uitstek een departement met veel NWO-ondersteuning en zal aantrekkelijk moeten blijven voor NWO. Gelukkig is nu helder dat de universiteit een aparte juridische eenheid blijft.
Volgens Brascamp is het lastig om een ideale organisatiestructuur voor Wageningen UR vast te stellen, omdat de situatie per kenniseenheid verschilt. De voedingswetenschappen van LUW en DLO willen een soort lat-relatie, terwijl de omgevingswetenschappen een team van LUW- en DLO-onderzoekers willen formeren om geld te verdienen op de markt. Bij iedere invulling van de structuur kunnen we kijken hoe het academische belang is meegenomen. (ASi)