Nieuws - 24 september 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Vacaturestop raakt aio's nauwelijks
De vacaturestop aan de LUW geldt niet voor aio's en postdocs die door derden worden bekostigd, noch voor de hoogleraren
Dit is echt een ramp, meldt adjunct-beheerder Joke Janssen van de leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies. Sinds juni dit jaar was ze bezig een vervanger te vinden voor de tweede secretaresse. Deze week zou de vacature in het WUB verschijnen, maar helaas: de raad van bestuur heeft een vacaturestop afgekondigd. De administratie heeft een enorme achterstand opgelopen, aldus Janssen, en hoogleraar prof. dr Cees van Woerkum heeft het bestuur een brief geschreven met argumenten om de vacature toch in te vullen
Ook de aio-vacature bij de onderzoekschool EPW, die wordt gefinancierd door een internationaal zaadveredelingsbedrijf, staat niet in de krant. Maar geen paniek, meldt de personeelsconsulent op De Dreijen: de personeelsstop geldt niet voor aio's en de vacature is alleen om psychologische redenen vastgehouden. Het staat zo slordig als het bestuur een vacaturestop afkondigt en een paar dagen staat een vacature in de krant. De aio-vacature wordt over enige weken geplaatst
Ook postdocs die met extern geld worden gefinancierd, zijn uitgesloten van de maatregel, meldt het hoofd Personeelszaken, drs Hans van Kamp. Promovendi uit de eerste geldstroom vallen wel onder de vacaturestop, evenals contractonderzoek waarvoor geen aio's worden gezocht. Het vast aangestelde personeel moet het derdegeldstroomonderzoek doen, aldus Van Kamp. We willen voorkomen dat we nu aanstellingen doen die we over zes weken, als het ondernemingsplan klaar is, weer moeten terugdraaien.
Ook al gepubliceerde vacatures worden voorlopig niet ingevuld, tenzij in de sollicitatieprocedure toezeggingen zijn gedaan aan de kandidaten, meldt Van Kamp. Een uitzondering vormen de hoogleraren. Die moeten snel worden gezocht in de planten- en dierenhoek van de LUW. De procedures lopen dus gewoon door, tenzij het bestuur ze expliciet stopzet
Andere vacatures kunnen om twee redenen toch ingevuld moeten worden: als anders de bedrijfsvoering in gevaar komt of als de universiteit externe afspraken moet nakomen. Op basis van het bedrijfsvoeringsargument mag de Restauratieve Verzorging, die kantinepersoneel zoekt via een uitzendbureau, binnenkort adverteren. Maar het inhuren van uitzendkrachten langer dan een maand valt wel onder de maatregel en moet aan het bestuur worden voorgelegd
Het bestuur hanteert met name financiele argumenten bij de beoordeling of een vacature mag worden vervuld. Eenheden die een vacature willen vervullen, moeten aantonen dat ze hun budget niet overschrijden, en ze moeten de financiele gevolgen van een aanstelling en eventuele andere financieringsmogelijkheden aangeven. Een flinke papierwinkel, aldus Van Kamp. Hij verwacht dat hij het bestuur de komende weken moet adviseren over enkele tientallen verzoeken tot opheffing van de vacaturestop. (ASi)
Bruinrotonderzoek PD in volle gang
De Plantenziektenkundige Dienst is druk bezig met het onderzoek naar bruinrotbesmetting in pootaardappelen. Dagelijks ontpitten uitzendkrachten het naveleind van tachtigduizend aardappelknollen. Een gunstige uitslag is na drie tot vier dagen bekend; het aantonen van een besmetting duurt wat langer. Het onderzoek is begin augustus begonnen en wordt in november grotendeels afgerond. Is een monster besmet dan mag een akkerbouwer enkele jaren geen pootgoed telen op het besmette perceel
De bruinrotbacterie tast het vaatsysteem van de plant aan, waardoor de plant verwelkt. Sinds 1995 komt de bacterie weer in Nederland voor. De PD is samen met de Algemene Keuringsdienst in Emmeloord belast met de screening van het Nederlandse pootgoed op de aanwezigheid van de bacterie. Elk jaar worden ruim zeventigduizend monsters getest. De PD neemt per 25 ton aardappelen een monster van tweehonderd knollen, die allemaal worden ontpit. Per dag gaan pakweg 1200 monsters door de handen, waarvan vierhonderd bij de PD. (WRe, foto GyA)