Nieuws - 12 juni 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
LUW duurste universiteit voor langstudeerders
De landbouwuniversiteit is in 1998 de enige universiteit die voor langstudeerders een toptarief heft van achtduizend gulden collegegeld. Andere universiteiten blijven dicht bij het oude tarief van 3500 gulden of verlagen het instellingscollegegeld juist
Vanaf volgend jaar mogen universiteiten zelf vaststellen welk bedrag zij vragen van studenten die bij het begin van een collegejaar minder dan twaalf maanden rechten hebben op een lening of een beurs van de Informatie Beheer Groep. Het college van bestuur besloot vorig jaar om vanaf september 1998 een toptarief van achtduizend gulden in te stellen. Dat hoge tarief is bedoeld als stimulans om op tijd af te studeren, zegt hoofd Studentenzaken Hans Bosman. Studenten die door bijzondere omstandigheden in de knel zijn geraakt en daarom recht hebben op afstudeersteun hoeven het hoge tarief niet te betalen. Voor anderen geldt; eigen schuld, dikke bult.
Geen enkele universiteit heeft het collegegeld voor 1998-1999 al formeel vastgesteld, maar de universiteiten zijn niet van plan het instellingscollegegeld fors te verhogen. Wij kijken de kat uit de boom. We willen niet te veel afwijken van de landelijke trend, zegt Andre Smits, stafmedewerker van de Rijksuniversiteit Leiden. Ik denk niet dat wij voor langstudeerders ooit een dergelijk hoog collegegeld gaan heffen. Studenten hebben door de prestatiebeurs al reden genoeg om snel af te studeren.
De Technische Universiteit Delft komt met een instellingscollegegeld van naar verwachting 3850 nog het dichtst in de buurt van de LUW. De Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven besloten vorig jaar juist het instellingscollegegeld te verlagen tot 2575 gulden. We kregen veel klachten van allochtonen en ouderen over het hogere tarief. We hebben daarom besloten het instellingscollegegeld gelijk te stellen met het wettelijk collegegeld voor studenten met recht op studiefinanciering, legt een voorlichter van de Universiteit Utrecht uit
Bosman is niet bang dat studenten vanwege het hoge collegegeld hun studie bij een andere universiteit zullen afronden. Dat is formeel voor bijvoorbeeld biologie wel mogelijk. Maar veel opleidingen zijn uniek voor Wageningen; het is voor studenten van die richtingen niet mogelijk elders af te studeren. Bosman vindt wel dat de universiteit moet heroverwegen of ze het toptarief ook wil vragen aan oudere studenten. Bert van den Ende, secretaris van het onderwijsinstituut Technologie en Voedsel, is het daarmee eens. Wij willen graag andere doelgroepen bereiken met ons onderwijs. Zo zijn we samen met de open universiteit bezig om onze programma's toegankelijk te maken voor werkenden. Als we werkenden achtduizend gulden collegegeld moeten vragen, zal de belangstelling voor de opleidingen niet groot zijn. Ik hoop dat het college ons de mogelijkheid zal bieden om studenten per module te laten betalen. (KVe)
Wageningen enthousiast over benoeming Veerman

Bij de Landbouwuniversiteit en Dienst Landbouwkundig Onderzoek is enthousiast gereageerd op de benoeming van dr Cees Veerman tot voorzitter van het kenniscentrum Wageningen. Het is een uitstekende benoeming, stelt raadsvoorzitter dr Raymond Florax van de LUW. Hij heeft een brede ervaring in de landbouw, grote kennis van het onderzoeksbedrijf en managementervaring. Drie elementen in een persoon, dat hebben we nodig.
Zijn collega dr Henk Keukens van de ondernemingsraad van DLO vult aan: Hij is communicatief sterk en recht door zee. Bij hem denk ik in de eerste plaats aan hart, in de tweede plaats aan hard. Belangrijk voor DLO is dat Veerman dicht tegen de agrarische praktijk aan zit en grote kennis heeft van het agrarische bedrijfsleven. Zowel de universiteitsraad van de LUW als de ondernemingsraad van DLO adviseerden vorige week positief over de benoeming van Veerman
Ook het college van bestuur is zeer in zijn sas met de komst van Veerman, stelt mr Henk van den Hoofdakker. Het bestuur had begin juni een gesprek met Veerman bij hem thuis op de boerderij in Nieuw-Beijerland. Van den Hoofdakker noemt als belangrijkste eigenschap van Veerman dat het een aardige man is. Het college had Veerman vorig jaar al op het oog als kandidaat, maar dan voor de nieuw te benoemen raad van toezicht. Een uitstekende en logische kandidaat, stelt ook onderwijsbestuurder prof. dr Bert Speelman. Dat we zelf niet hebben bedacht dat hij ook voorzitter kon worden...
Het ministerie van LNV maakte de benoeming van Veerman op 6 juni officieel bekend. De dag daarvoor meldde Veerman zijn aanstaande benoeming tijdens het congres Ketens en groene ruimte van de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV) in Wageningen, waar hij als dagvoorzitter optrad
Veerman wil de komende maand gesprekken voeren in Wageningen om zich in te werken in zijn nieuwe baan. Daarna ga ik op vakantie en eens goed nadenken. Hij gaat op en neer reizen van Zeeland naar Wageningen. De afstand is dik honderd kilometer en ik rijd nu ook al zestigduizend kilometer per jaar. (ASi)
Promotie bij EPW geeft goede kans op baan

Ruim zeventig procent van de 122 aio's en oio's die tussen 1993 en 1996 promoveerden bij de onderzoekschool Experimentele wetenschappen (EPW), is na zijn of haar promotie verder in het onderzoek gegaan op een universiteit of bij een instituut. Van die groep vonden 57 gepromoveerden een postdoc-baan en 31 een vaste baan. Ruim tien procent vond een baan bij zaad- en veredelingsbedrijven en chemische bedrijven
Dit blijkt uit cijfers van ir Wim de Leijster, secretaris van de onderzoekschool EPW. Hij deed zijn arbeidsmarktonderzoek ten behoeve van de hererkenningsaanvraag van de onderzoekschool bij de Akademie voor Wetenschappen, KNAW. Die aanvraag moet in december van dit jaar worden ingediend
Vijf gepromoveerden van EPW hebben een ambtelijk baan op het gebied van het wetenschapsbeleid. Drie zochten hun heil in de journalistiek en een gepromoveerde is op een middelbare school les gaan geven. Daarnaast hebben vier mensen een baan in het bedrijfsleven gevonden die weinig met planten te maken heeft; zo is een gepromoveerde verkoopmanager geworden in een sportzaak. Slechts vier mensen zijn werkzoekend en een iemand heeft er voor gekozen niet op zoek te gaan naar een betaalde baan. Daarmee is het werkeloosheidspercentage onder de gepromoveerden slechts drie procent. Daarnaast zijn in de periode 1993-1996 tien promovendi voortijdig gestopt met hun promotie-onderzoek. De Leijster is blij met de gunstige afzetcijfers. (MS)
Nieuwsfoto, Reconstructie Hoogstraat