Nieuws - 3 september 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
LUW heeft moeite om voldoende promovendi te vinden
Een aantal chemische, technische en economische leerstoelgroepen op de LUW heeft grote moeite met het vervullen van promotie-plaatsen
Biochemie zit met zes moeilijk vervulbare promotie-plaatsen en de economen en technische natuurkundigen hebben al promotieplaatsen omgezet in toegevoegde onderzoekersplaatsen, tegen een aanzienlijk hoger salaris. Personeelsconsulenten merken dat er minder reacties komen op aio-vacatures
De drie technische universiteiten hebben de aio-salarissen de afgelopen maanden flink verhoogd, omdat promovendi steeds vaker een goedbetaalde baan in het bedrijfsleven verkiezen boven een schamel bestaan in de wetenschap. De Delftse universiteit heeft daardoor zo'n 150 onvervulde promotieplaatsen
Hoeveel onvervulde plaatsen de LUW heeft, kan Personeelszaken niet vertellen. De afdeling administreert dit niet en heeft nog geen signalen gekregen dat er problemen zijn, behalve bij de economen. Een rondje bellen langs departementsbureaus en een aantal hoogleraren leert dat er wel degelijk problemen zijn
Dr Colja Laane, hoogleraar Biochemie: We hebben zes vacatures die heel moeilijk te vervullen zijn. Op korte termijn komen daar waarschijnlijk drie bij van projecten die bijna zijn goedgekeurd en er lopen nog allerlei aanvragen voor nieuwe projecten. Ik zie het somber in. We kijken nu of we promovendi in Oost-Europa of Azie kunnen werven.
Dr Martien Cohen Stuart, hoogleraar Fysische en kolloidchemie, heeft tot nu toe geen grote problemen gehad, maar verwacht ze wel. Ik ga twee promovendi werven in de chemisch-technologische hoek en heb al van collega's van andere universiteiten gehoord dat dat heel moeilijk is. Iemand van Voorlichting heeft in de krant geroepen dat dit probleem in Wageningen niet speelt en dat vind ik echt onzin. Misschien geldt dat voor de typisch landbouwkundige projecten, maar wij werven op een landelijke markt die nu heel krap is.
Bij de Wageningse economen blijven vacatures vaak lang open staan. Uiteindelijk worden ze meestal wel ingevuld, maar de economen plaatsen de advertenties vaak twee keer. Binnen het Mansholt-instituut zijn ongeveer vijf aio-plaatsen onvervuld. Volgens econoom prof. dr Arie Oskam heeft het instituut vooral moeite om bedrijfskundigen en marktkundigen te trekken. Het instituut heeft daarom de laatste jaren een aantal promovendi aangesteld op een onderzoekerscontract. Zij worden geacht in drie jaar te promoveren
Ook de technisch natuurkundige prof. dr Gerard Bot kon het afgelopen jaar geen geschikte kandidaten vinden voor twee promotieplaatsen en heeft toegevoegde onderzoekers in dienst genomen met een aanzienlijk hoger salaris
Niet alle delen van de LUW kampen met een aio-gebrek. Zo vond het departement Dierwetenschappen de laatste anderhalf jaar voor slechts twee van de 25 aio-vacatures geen kandidaat. Ook fytopatholoog prof. dr Pierre de Wit heeft geen moeite met het vinden van promovendi. De laatste twee konden kiezen uit drie banen. Ze kozen voor ons onderwerp, zonder over salaris te zeuren.
De raad van bestuur heeft het geringe aantal kandidaten voor aio-plaatsen nog niet besproken, stelt rector Cees Karssen. Hoewel hij wel klachten hoorde van onderzoekers, overweegt hij nog niet de technische universiteiten te volgen door de aio-salarissen te verhogen. (MS/KVe)
Daling vooraanmeldingen valt mee
De daling van het aantal vooraanmeldingen van eerstejaars studenten valt mee. Uit de cijfers van augustus van de Informatie Beheer Groep blijkt dat de Landbouwuniversiteit dit jaar 8,5 procent minder eerstejaars heeft dan een jaar eerder. Eind juli was er nog sprake van een daling van 12 procent. De LUW blijft desalniettemin de sterkste daler van Nederland
Het aantal vooraanmeldingen is echter geen juiste indicator voor het werkelijke aantal eerstejaars. Veel studenten schrijven zich rechtstreeks in bij de universiteit. Zo zijn er bij de LUW 46 meer inschrijvingen dan de IBG-cijfers aangeven
Ingeschreven op 1 september 1998
 • = BBiologie66
 • = L10Bos- en natuurbeheer56
 • = L20Agrosysteemkunde11
 • = L30Landinrichtingswet.49
 • = L50Bodem, water en atm.44
 • = L60Landbouwtechniek19
 • = M10Economie40
 • = M30Huishoud- consum.wet.23
 • = O10Tropisch landgebruik43
 • = O20Rurale ontwikkelingsst.28
 • = T15Plantenveredeling16
 • = T16Rlantenteeltwetensch.19
 • = T20Zootechniek87
 • = T30Levensmiddelentechn.45
 • = T31Voeding en gezondheid70
 • = T32Milieuhygiene40
 • = T33Moleculaire wetensch.29
 • = T34Bioprocestechnologie34
 • = Totaal 719
  Verder hebben zich 65 doorstromers uit het hbo aangemeld bij de LUW
  De andere universiteiten van Nederland kennen dit jaar een groei van gemiddeld 3,5 procent. Vooral de technische universiteiten scoren goed. De TU Eindhoven maakt de grootste groei door, met 10,4 procent meer eerstejaars dan vorig jaar. De TU Delft kan zich verheugen in een groei van 7,4 procent. De definitieve inschrijvingscijfers komen in december. (PvdW)