Nieuws - 28 mei 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Meerderheid medewerkers steunt KCW-vorming
Ruim de helft van de LUW- en de DLO-medewerkers staat positief tegenover de KCW-vorming. Zeventig procent denkt dat de fusie zal leiden tot een versterking van beide partners. Dat blijkt uit een onderzoek van communicatiebureau Stratcom. Dat ondervroeg begin maart ruim vijfhonderd KCW-medewerkers. Het aantal tegenstanders van de fusieplannen is klein - 14,8 procent van de LUW'ers en 12,8 procent van de DLO'ers. Ruim dertig procent zegt neutraal te staan tegenover KCW
Een ruime meerderheid van zeventig procent van de ondervraagden denkt dat de KCW-vorming positief is voor de marktpositie en de onderzoeksmogelijkheden van LUW en DLO. Over de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de wervingskracht voor studenten zijn de meningen verdeeld. DLO'ers zijn daarover aanmerkelijk positiever dan LUW-medewerkers. Ongeveer de helft van de ondervraagde DLO'ers verwacht een positieve invloed van de fusie op onderwijs en studentenwerving, terwijl vijf procent een verslechtering voorziet. Bij de LUW houden optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht. 24 Procent van de LUW'ers verwacht een positief effect op de onderwijskwaliteit, 26 procent een negatief effect. De vorming van KCW wordt door driekwart van de ondervraagden gezien als een bezuinigingsoperatie
De vorming van KCW houdt veel medewerkers ook na werktijd bezig. Een kwart praat thuis vaak over de ontwikkelingen, ruim de helft af en toe. Achttien procent van de LUW'ers en veertien procent van de Wageningse DLO'ers zegt thuis nooit over KCW te praten. DLO'ers die buiten Wageningen werken zijn minder betrokken, van hen praat 27 procent thuis nooit over KCW
Het communicatiebureau vroeg de medewerkers ook naar hun voornaamste informatiebronnen. Van de geenqueteerden noemde ruim tachtig procent schriftelijke informatiebronnen als het WUB, het DLO-blad Agrion en de KCW-Nieuwsflits als belangrijke informatiebron, terwijl slechts achttien procent het management als informatiebron noemde; minder nog dan de wandelgangen en koffiehoeken (21 procent)
Stratcom concludeert uit deze cijfer dat de formele lijncommunicatie verbetering behoeft. Uit het onderzoek komt naar voren dat de communicatieve activiteiten en wellicht ook vaardigheden van leidinggevenden versterkt moet worden. De raad van bestuur heeft naar aanleiding van deze cijfers besloten meer tijd vrij te maken om de fusieplannen uit te leggen aan het personeel
Stratcom raadt het bestuur verder aan om het WUB te gaan gebruiken als overkoepelend medium voor beide organisaties en het DLO-blad Agrion daarin te integreren. De raad van bestuur neemt binnenkort een besluit over de toekomst van WUB en Agrion. (KVe)
Zogende zeehonden in Dolfinarium hoeven geen vis
De zogende vrouwtjes van de zuidelijke zeeolifant en de grijze zeehond eten drie weken lang totaal niet in gevangenschap, hoewel ze voldoende eten krijgen aangeboden. Vrouwelijke zeeleeuwen en hun jongen tonen afwisselende periodes van vasten en voeden tijdens de zoogperiode. Dit ontdekte ir Ronald Kastelein, die op 12 juni hoopt te promoveren bij emeritus-hoogleraar Ethologie dr Piet Wiepkema
Volgens Kastelein volgen de zogende zeehonden in gevangenschap hun natuurlijk instinct. Zeeleeuwen in 't wild zogen gewoonlijk enkele dagen hun jongen, waarbij ze zelf niet eten, en gaan daarna enkele dagen foerageren op zee, terwijl de pup vast
De bioloog onderzocht in het Dolfinarium, het Sunshine International Aquarium in Tokyo en andere dierentuinen het voedselverbruik en de groei van vinpotigen als de zuidelijke zeeolifant, de grijze zeehond en de Californische zeeleeuw. Verder bestudeerde hij tandwalvissen, waaronder de orka, de Amazone dolfijn en de donkergestreepte dolfijn
Kastelein ontdekte verder bij acht soorten vinpotigen en bij vijf van de negen soorten tandwalvissen dat activiteiten ten behoeve van de voortplanting de voedselopname veranderden. Tijdens het onderzoek kregen de dieren zoveel vis aangeboden als ze wilden. De dieren aten voor de paringsperiode aanzienlijk meer vis dan gemiddeld en tijdens de paringsperiode aten ze nauwelijks vis
Volgens hem is ook dit een natuurlijk instinct van de dieren. Als mannetjes in het wild tijdens de paringsperiode hun territorium en harem willen verdedigen, gaan ze niet naar zee om op vis te jagen. In de periode daarvoor moeten ze dus veel energie hebben opgeslagen. (HBou)