Nieuws - 14 mei 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
KCW wordt Wageningen URC
Wageningen Universiteit en Research Centrum moet de nieuwe naam worden voor de samenwerking tussen DLO en LUW, als het aan de raad van bestuur ligt. Wageningen URC gaat de naam Kenniscentrum Wageningen vervangen
Het bestuur moet hierover nog met het ministerie van LNV en de Raad van Toezicht overleggen. Dat zei prof. dr Cees Veerman op 7 mei tegen de studenten- en de ondernemingsraad van de LUW. Je zou de moeite er niet aan af lezen, verzuchte hij
Bij het afkorten van de nieuwe naam moet Wageningen voluit geschreven of uitgesproken worden. Wageningen moet het begrip worden, lichte Veerman toe. Het voorstel is afgeleid van de Engelse naam die al eerder was bedacht: Wageningen University and Research Center. Rector prof. dr Cees Karssen is de geestelijk vader van de nieuwe naam
De studentenraad en de ondernemingsraad spraken in hun gezamenlijke vergadering hun blijdschap uit over de nieuwe naam. De studentenraad nam een maand geleden een motie van treurnis aan over de naam Kenniscentrum Wageningen. De raad vroeg de bestuurders een mooie, creatieve naam te bedenken
Het communicatieadviesbureau Stratcom onderzoekt momenteel of de nieuwe naam geen vreemde associaties oproept in andere landen en of de naam al bestaat. Daarna schrijft het bestuur een ontwerpwedstrijd uit voor een nieuwe huisstijl met de nieuwe naam, inclusief een nieuw logo. (MS)
WURC! Een goed idee?
Elly van den Heuvel, telefooncentrale LUW
Ik ben een beetje murw van al die veranderende namen. Eerst al die vakgroepen, nu pas weer Voorlichtingskunde die Communicatie- en innovatiestudies gaat heten en KCW hadden we ook nog maar net. KCW ligt wel wat prettiger in de mond dan Wageningen URC, maar universiteit en research in de naam maakt wel duidelijker waar het voor staat. Ik weet niet wat beter is.
Dr ir Fre Pepping, onderzoekschool Vlag
Deze nieuwe naam is bedacht omdat rector Cees Karssen door de grond ging als hij in het Engels iemand kee sie dobbeljoe hoorde zeggen. Dan begon iedereen te lachen - dat is zoiets als KC and the Sunshine Band. CASH, Center for Agricultural Science Holland, geeft het doel eigenlijk het beste weer
Ik vind die nieuwe naam in het Nederlands ook prima. Het is gewoon het beste als de afkorting in het Nederlands en het Engels hetzelfde is. Onze naam Vlag geeft in het Engels ook problemen, vooral als Nederlanders onze afkorting op zijn Engels gaan uitspreken.
Matthijs Montsma, vierdejaars student Landbouwtechniek
Da's even wennen. Ik dacht dat ze KCW zouden houden. Ik denk dat het wel goed is dat er universiteit in de naam zit, dan weet je als student tenminste dat je aan een universiteit studeert en niet aan een of ander instituut. De combinatie van letters vind ik niet zo mooi - WURC, dat klinkt niet.
Dr Just Vlak, hoogleraar Virologie
Ik vind het een uitstekende naam, vooral ook omdat hij direct in het Engels is te vertalen. De afkorting WURC vind ik wat minder bekoorlijk. Het verschrijving van een C naar een G is snel gemaakt, en de afkorting WURG lijkt me bij de start van iets nieuws toch minder gewenst.
Dr Jan Koeman, hoogleraar Toxicologie
What's in a name? Ik vind het prima. Ik ben blij dat er nu universiteit in zit. Ik vond KCW een buitengewoon platte naam.
Drs Gert van Maanen, voorlichter
Ik ben erg blij dat het woord universiteit in de naam zit. In KCW en Wageningen URC zit geen verwijzing naar de landbouw, maar we hebben nog geen kritiek gehoord. Er is ook geen reden om bang te zijn dat Nederlanders vergeten dat landbouw bij Wageningen hoort. Uit onderzoek onder aankomende studenten blijkt dat die associatie eerder te sterk is dan te zwak.
Yvonne Toussaint-Steenhuis, secretaresse Fysische en kolloidchemie
Research is toch geen Nederlands? Door dat Engelse woord vind ik het heel lelijk klinken. Ik zou er onderzoek van maken. (KVe / MS)
Commissie-Bouma wil steunpunten LUW sluiten
De LUW moet de steunpunten in Costa Rica en de Sahel opheffen en vervangen door samenwerkingsverbanden met universiteiten en onderzoeksinstellingen in ontwikkelingslanden. Dat zegt een task force die onder leiding van prof. dr ir Johan Bouma heeft nagedacht over ontwikkelingsgericht onderwijs en onderzoek
De steunpunten hebben tot nu toe goed gefunctioneerd, maar je loopt de kans dat je door de zelfstandige positie van de steunpunten een beetje in een eng kringetje kijkt, aldus Bouma. Voortaan moet een aantal Wageningse stafleden en aio's bij de samenwerkingspartners worden gedetacheerd. Zij kunnen op die manier LUW-studenten ondersteunen bij stages en afstudeerprojecten en zo een belangrijke functie van de steunpunten overnemen
De LUW besteedt dit jaar ongeveer drie miljoen gulden aan de steunpunten en andere ontwikkelingsprojecten. Bouma stelt voor dat geld in het vervolg te gebruiken voor strategische samenwerkingsverbanden in drie regio's: West-Afrika, Zuidoost-Azie en Latijns Amerika
De task force stelt verder voor om een Wageningse graduate school op te richten die de internationale MSc-opleidingen en PhD-programma's onder zich verenigt. Bouma hoopt dat een graduate school de doorstroming van MSc-studenten naar een PhD-promotie beter kan organiseren. De graduate school zou volgens hem ook nog eens kritisch moeten kijken naar het aanbod van MSc-programma's. Een aantal programma's zou moeten worden samengevoegd, denkt de task force. Zo'n school zou goed zijn voor de herkenbaarheid van Wageningen, meent Bouma
Hij waarschuwt dat martktdenken er niet toe mag leiden dat het kenniscentrum alle ontwikkelingsprojecten aanneemt die geld opleveren. Wij zijn geen ingenieursbureau. (KVe)