Nieuws - 23 april 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
PGW-directeur sluit gedwongen ontslagen niet uit
Directeur prof. dr ir Evert Jacobsen van de departementen Plantenteelt en Plantenveredeling en gewasbescherming sluit gedwongen ontslagen niet uit bij de komende reorganisatie bij plantenteelt. Hij wil de reorganisatie binnen twee maanden aanmelden bij de vakbonden en deze voor het eind van 1998 afronden
Hierna worden de twee departementen waaraan Jacobsen leiding geeft, samengevoegd. Ook de leerstoelgroepen Plantencytologie en -morfologie en Plantenfysiologie en delen van Unifarm gaan deel uitmaken van het nieuwe, grote departement Plantenwetenschappen
Het departement Plantenteelt heeft dit jaar nog een tekort van 1,2 miljoen gulden op zijn budget van 5,7 miljoen. Plantenveredeling en gewasbescherming heeft een tekort van twee miljoen op een budget van zo'n elf miljoen gulden. Voor het eind van het jaar wil Jacobsen een sluitende begroting hebben. De wachtgelden die voortvloeien uit de reorganisatie komen niet voor rekening van het nieuwe departement, maar worden betaald uit centrale middelen
De voormalige sector Plant- en gewaswetenschappen kampt al sinds 1994 met grote financiele tekorten. De sector heeft volgens Jacobsen een schuld opgebouwd van ongeveer dertien miljoen gulden. De schuld van de twee departementen bedraagt op dit moment zes miljoen gulden. Het grootste deel van de resterende schuld staat op rekening van Unifarm. Het college van bestuur wil een groot deel van de schuld kwijtschelden als de reorganisatie voltooid is. De komende jaren moeten de betrokken leerstoelgroepen volgens Jacobsen ieder ongeveer veertigduizend gulden per jaar inleveren om in totaal zo'n 2,3 miljoen van de schuld te saneren. De resterende schuld zal daarna worden kwijtgescholden
Het departement Plantenveredeling en gewasbescherming zal niet in zijn geheel worden gereorganiseerd; alleen de leerstoelgroepen met tekorten gaan reorganisatieplannen maken. De voormalige vakgroepen Plantenfysiologie en Plantencytologie en -morfologie hebben hun reorganisatieplannen twee maanden geleden al gemeld bij de vakbonden. Plantenveredeling en Nematologie komen volgens de directeur binnenkort met hun plannen
Jacobsen heeft de afgelopen weken alle vakgroepen bezocht om het personeel op de hoogte te stellen van de situatie. Hij hoopt op die manier steun te krijgen voor zijn positie. Het is een erg lastige klus waar ik zelf niet voor gekozen heb. Ik ben door het college van bestuur gevraagd. Van de steun van de betrokken hoogleraren had hij zich al voor zijn benoeming verzekerd. Ik vond het erg belangrijk dat ik die steun van de betrokken hoogleraren had. Naast de hoogleraren gaat Jacobsen de reorganisatieplannen bespreken met de benoemingscommissies voor de vacante leerstoelen
Hij heeft in gesprekken met het college van bestuur aangedrongen op een nieuw financieringssysteem voor het onderwijs. Hij wil meerjarenafspraken over het budget van de departementen. Ik ben niet van plan ieder jaar te gaan reorganiseren als de instroom van studenten weer tegenvalt. Als we dit verdeelmodel blijven hanteren, gaan we met de hele boel het graf in. (KVe)
Geen verkiezingen voor studentenraad
Dit jaar komen er geen verkiezingen voor de studentenraad. De studentenfracties PSF, CSF en Veste zijn er met veel moeite in geslaagd om twaalf kandidaten te vinden voor de twaalf beschikbare zetels. Dat maakt verkiezingen overbodig. De fracties wijten het gebrek aan belangstelling aan de geringe bekendheid van de studentenraad. Ze willen daarom in plaats van de geplande verkiezingscampagne een publiciteitscampagne houden over de studentenraad
De CSF profiteert van het gebrek aan kandidaten. Zij heeft vier kandidaten, een meer dan er nu in de raad zit. Veste vond maar twee kandidaten, eentje minder dan de drie leden die de studentenverenigingen nu vertegenwoordigen in de raad. De PSF blijft met zes zetels vertegenwoordigd
De fracties vinden niet dat zij te weinig hebben gezocht naar kandidaten. We hebben alle studenten een mailtje gestuurd, roc-leden hebben allemaal een persoonlijke brief gehad, zegt Detmer Sipkema van de PSF. Veste heeft volgens Sandra Veerman alle geschikte kandidaten van de ledenlijsten van de verenigingen gevraagd. Maar wij hebben nogal wat concurrentie van de verenigingen. Veel mensen twijfelen, omdat zij in het bestuur van de verenigingen willen.
De drie fracties willen kijken of het aantal zetels in de studentenraad omlaag kan, zodat in het vervolg wel verkiezingen kunnen worden gehouden. Ik vind dat een goed idee, zegt collegevoorzitter prof. dr Cees Veerman. Elk jaar twaalf mensen vinden is volgens mij onhaalbaar. Acht of tien zetels lijkt me werkbaarder. De PSF-er Sipkema ziet over een paar jaar de fracties verdwijnen. Er komt dan een kandidatenlijst voor de verkiezingen van de raad. De onderlinge verschillen tussen de fracties zijn volgens hem klein. (KVe)
Van Aartsen maakt KCW officieel

Minister Jozias van Aartsen komt op 29 april naar Wageningen om de stichtingsakte aan de raad van bestuur van het Kenniscentrum Wageningen te overhandigen. Ook tekent hij een convenant met het bestuur, waarin de wederzijdse verhouding is vastgelegd, en installeert hij de raad van toezicht. Dit betekent het officiele begin van KCW (ASi)