Nieuws - 26 maart 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Bestuur passeert hoogleraren bij Plantenwetenschappen
Het college van bestuur gaat op zoek naar twee nieuwe hoogleraren in de plantenwetenschappen. Voor de leerstoelen Bedrijfssystemen met bijzondere aandacht voor de biologische landbouw en Ketenmanagement in de plantaardige productie vond het college geen geschikte kandidaten onder de aanwezige hoogleraren. De hoogleraren Martin Kropff en Rudy Rabbinge krijgen een voltijds aanstelling; Paul Struik, Eric Goewie en Hugo Challa worden deeltijdhoogleraar
Vorig jaar besloot de universiteitsraad het leerstoelenplan van het departement Plantenteelt te wijzigen, ondermeer om de bezuinigingen te kunnen voltooien. De nieuwe leerstoelen zijn ingedeeld naar integratieniveau; van gewasfysiologie via gewasecologie, productiesystemen en bedrijfssystemen naar ketenmanagement
De vijf hoogleraren die de huidige leerstoelen vervullen, hebben bij een geheime commissie gesolliciteerd op de nieuwe functies. De commissie adviseerde het college van bestuur over de bezetting van de nieuwe stoelen. Over de samenstelling van de commissie en de inhoud van het advies wil het college geen mededelingen doen. Volgens prorector prof. dr Bert Speelman heeft het college een besluit genomen op basis van deze commissie en de eigen expertise. Het verguisde rapport van de commissie-Verhoeff heeft geen rol gespeeld, aldus Speelman
De hoogleraar Tuinbouwplantenteelt, prof. dr Hugo Challa, moet flink inleveren in het nieuwe plan. Hij blijft aan als hoogleraar voor een dag in de week, om een brugfunctie te vervullen tussen de plantenwetenschappen en de agrotechnologie
Voor de leerstoel Bedrijfssystemen met bijzondere aandacht voor de biologische landbouw gaat het college op zoek naar een nieuwe kandidaat. De huidige hoogleraar Ecologische landbouw, prof. dr Eric Goewie, had de post graag vervuld, maar krijgt van het college een aanstelling voor twee dagen per week als hoogleraar Maatschappelijke gevolgen van de biologische landbouw
Prof. dr Paul Struik, nu nog voltijds hoogleraar Gewas- en graslandkunde, wordt halftijds hoogleraar op de nieuwe stoel Gewasfysiologie. De hoogleraren van de voormalige vakgroep Theoretische productie-ecologie, prof. dr Rudy Rabbinge en prof. dr Martin Kropff, krijgen ieder een volledige leerstoel. Rabbinge wordt hoogleraar Plantaardige productiesystemen. Kropff, nu deeltijdhoogleraar Onkruidkunde, wordt voltijds hoogleraar Gewas- en onkruidecologie
De nieuwe hoogleraar-directeur van Plantenwetenschappen, prof. dr Evert Jacobsen, werkt nu samen met het college van bestuur aan de reorganisatieplannen voor de leerstoelgroepen. Prorector Speelman verwacht dat de plannen over een maand aangemeld zullen worden bij de vakbonden. Dit betekent dat het bestuur niet wacht met de reorganisatie totdat de twee nieuwe hoogleraren bekend zijn. Dat zou te lang duren, stelt Speelman, die denkt dat de benoemingsprocedures pas over een jaar zijn afgerond. Zie ook pagina 5. (KVe)
Emeritus-hoogleraar Veeger uit kamer gezet
Onthutst zit emeritus-hoogleraar prof. dr Cees Veeger op donderdagmorgen 19 maart op zijn kamer op de derde verdieping van het Transitorium. Op last van het college van bestuur heeft een verhuisbedrijf zijn kamer leeggehaald. Alle papieren zijn weg, zelfs die uit de brandkast op zijn kamer. Onvoorstelbaar. Ik accepteer dit niet.
Op 5 maart schreef collegevoorzitter prof. dr Cees Veerman Veeger in een brief dat hij zijn kamer moest ontruimen, omdat zijn taken op de Landbouwuniversiteit zijn beeindigd en wegens ernstig verslechterde werkverhoudingen bij de leerstoelgroep Biochemie. Veeger heeft een hoog oplopende ruzie met zijn opvolger prof. dr Colja Laane. Veeger over Laane: Hij is niet op de hoogte van de moleculaire enzymologie en handelt onethisch. Laane over Veeger: Hij schrijft ranzige brieven en kan geen afstand nemen.
De laatste kwestie betreft een bedrag van 29.500 gulden uit een EU-onderzoeksprogramma - was dat geld van Veeger of van Laane? Het college van bestuur stelt het bedrag aan Veeger ter beschikking, maar ziet geen aanleiding meer u nog langer een werkruimte ter beschikking te stellen. Veerman: Zijn optreden verdroeg zich niet met de goede collegiale verhoudingen. Er is een volstrekt onwerkbare situatie ontstaan bij Biochemie. Zie ook pagina 4
CPRO-DLO selecteert zaden met laserlicht

De kiemkracht van plantenzaad is af te lezen aan de concentratie chlorofyl, omdat bij de rijping van zaden de hoeveelheid chlorofyl afneemt. Dit ontdekten onderzoekers van de afdeling Reproductietechnologie van het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CPRO-DLO). Ze ontwikkelden een nieuwe zaadsorteertechnologie die gebruik maakt van laserlicht om de chlorofylconcentratie te bepalen
Op de technologie is in Nederland een octrooi toegekend en er loopt nog een aanvraag voor een internationaal octrooi. Het bedrijf Satake USA, wereldwijd marktleider op het gebied van apparatuur voor het sorteren van zaden, heeft een licentieovereenkomst gesloten met CPRO-DLO
Met speciale laserapparatuur is de concentratie chlorofyl te meten, zonder het zaad te beschadigen. Chlorofyl fluoresceert; de energie die het uit licht opvangt, staat het voor een deel weer af in de vorm van licht met een specifieke golflengte. De intensiteit van dit licht is met een speciale detector nauwkeurig te meten en is een maat voor de hoeveelheid chlorofyl
De selectie met laserlicht is efficienter dan de traditionele methode die zich baseert op vorm, grootte, kleur en ruwheid van het zaad. Het verband met rijping is in deze gevallen minder duidelijk dan het verband tussen rijping en chlorofylconcentratie
Op basis van de chlorofylconcentraties kunnen onrijpe, bijna rijpe en overrijpe zaden uit zaadpartijen worden verwijderd. Die zaden kiemen namelijk niet gelijktijdig met rijpe zaden en leveren vaak kiemplanten met een lagere kwaliteit
De nieuwe methode van CPRO-DLO is bruikbaar voor de meeste zaadsoorten. Bij een commerciele zaadpartij van kool wisten de onderzoekers het percentage gekiemde zaden te verhogen van 77 naar 94 procent. Ook bij meloen, paprika, wortel, suikerbiet, radijs en rijst realiseerden ze hogere kiempercentages. (MS)