Nieuws - 12 maart 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Reorganisaties DLO gaan door na akkoord met ministerie
De raad van bestuur van Kenniscentrum Wageningen heeft overeenstemming bereikt met het ministerie van LNV over de personele paragraaf van het ondernemingsplan van een zelfstandig DLO. Daardoor gaan de reorganisaties bij het IBN en IMAG, enkele weken geleden opgeschort door secretaris-generaal mr Tjibbe Joustra van het ministerie, nu gewoon door
Over de overdracht van gebouwen aan DLO en de BTW-problematiek is nog geen overeenstemming. Omdat in beide gevallen overeenstemming moet worden bereikt met het ministerie van Financien, komen deze onderwerpen waarschijnlijk in het kabinet aan de orde. De twee hete hangijzers kunnen nog voor wijzigingen van het ondernemingsplan zorgen
De DLO-gebouwen zijn nu eigendom van Domeinen, onderdeel van het ministerie van Financien. Het KCW-bestuur hoopte dat de gebouwen om niet ofwel gratis aan de nieuwe stichting KCW zouden worden overgedragen. Financien wil dat echter niet, omdat de schenking van overheidsgebouwen aan een private onderneming ondermeer zal leiden tot forse kritiek van de Algemene Rekenkamer. Hoeveel de overdracht KCW kost, is in onderhandeling. De gebouwen zijn getaxeerd, maar de schattingen van de waarde van de DLO-gebouwen lopen uiteen van zeshonderd miljoen tot 1,2 miljard gulden. Bij de BTW-problematiek zou naar verluidt een tegenvaller dreigen van vijftien a twintig miljoen gulden
De uitkomst van deze kwesties kan nog leiden tot bijstelling van het ondernemingsplan en de openingsbalans van DLO en de daaruit voortvloeiende reorganisaties. KCW-voorzitter Cees Veerman wil daarom pas mededelingen doen over de overeenkomst als het totaalpakket duidelijk is
De overeenkomst met het ministerie behelst ondermeer het reorganisatiebudget van LNV voor een zelfstandig DLO. Het KCW-bestuur vroeg hiervoor 105 miljoen gulden, maar zou volgens bronnen bij de ondernemingsraden van DLO en LNV nu met Joustra een bedrag van zo'n zeventig miljoen overeen zijn gekomen. In dat kader zouden ook afspraken zijn gemaakt over de overheidsfinanciering voor DLO in de komende jaren
Voorts zou er overeenstemming zijn over de komst van LNV-ambtenaren naar Wageningen die nu in Den Haag voor DLO werken. Het gaat dan om dertig medewerkers van de Facilitaire Dienst, die het gebouwenbeheer doen, en tien medewerkers van de accountantsdienst. De overgang van de gebouw-ambtenaren ligt lastig, omdat LUW en DLO samen waarschijnlijk al voldoende mensen in dienst hebben voor het gebouwenbeheer
De ondernemingsraden van DLO en het ministerie krijgen nu ruim een maand de tijd om advies uit te brengen over het plan. (ASi)
Plantwetenschappen afgewezen als toponderzoekschool
De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt het voorstel van de Wageningse onderzoekschool Experimentele Plantwetenschappen niet voor bij minister Ritzen als toponderzoekschool. Het voorstel van EPW hoort bij de vijf voorstellen die zijn afgevallen in de tweede selectieronde
Zes andere onderzoeksgroepen moeten de komende tien jaar wel elk drie tot tien miljoen gulden extra voor toponderzoek krijgen, meent NWO. Het Wageningse voorstel heeft verloren van voorstellen op het gebied van de astrofysica, de fotonica in communicatietechnologie, de biomedische genetica, de katalyse, de materiaalkunde en de aardwetenschappen. De keuze moeten nog worden bekrachtigd door minister Ritzen
EPW diende het voorstel in samen met plantenonderzoekers uit Delft, Leiden, Amsterdam en Utrecht. EPW-secretaris ir Wim de Leijster is teleurgesteld over de keuze van NWO. We zijn er niet tevreden mee. De Leijster had verwacht dat het voorstel van EPW wel bij de geselecteerden zou horen
De onderzoekschool wacht eerst op de toelichting van NWO voordat De Leijster een verdere reactie wil geven. We moeten afwachten wat de mogelijkheden zijn en die grondig overleggen, ook met onze partners. De toelichting is nog niet op de universiteit aangekomen, terwijl NWO die al vorige week heeft verstuurd. Waarschijnlijk ligt dat aan problemen bij het PTT-verdeelcentrum Nieuwegein. Het gebeurt tegenwoordig wel vaker dat post er vijf a tien dagen over doet, vertelt dr Henk van der Lans van de afdeling Onderwijs- en onderzoeksbeleid van de LUW
Van der Lans had gehoopt dat de beoordelingscommissie van NWO een wat verrassender keuze zou maken. Ze zijn gekomen met de standaard paradepaardjes die zich internationaal goed kunnen meten. Het valt Van der Lans tegen dat de commissie meent dat er een groot gat zit tussen de eerste zes voorstellen en de laatste vijf, waartoe het voorstel van EPW behoort. (Zie verder nieuwspagina) (MS)
Bestuur wil vacuum medezeggenschap voorkomen

De raad van bestuur wil een KCW-informatieplatform waarin vertegenwoordigers van de studentenraad van de LUW en de ondernemingsraden van LUW, DLO en proefstations informatie uitwisselen. Ons streven is een medezeggenschapsvacuum te voorkomen, zegt het bestuur in de nieuwste versie van de strategische nota. Het is wettelijk nog niet mogelijk een medezeggenschapsorgaan voor KCW in te stellen. Juristen van DLO en LUW onderzoeken de mogelijkheden voor de toekomstige medezeggenschapsstructuur
In de nota stelt het college voor om de onderzoekers van LUW, DLO en proefstations onder te brengen in vijf geintegreerde kenniseenheden. De eenheden Plantaardig, Dierlijk, Groene ruimte, Agrotechnologie & voeding en Gammawetenschappen krijgen een directieraad. De milieu- en basiswetenschappen hebben een belangrijkere rol gekregen in de nieuwe plannen van de raad van bestuur, evenals de internationalisering. (KVe)
El Nino dwarsboomt expeditie Joke Snel

De Australische expeditie met oud-griffiemedewerker ir Joke Snel, die met een vlot van Indonesie naar Australie wilde varen, is na een dag teruggekeerd naar het vertrekpunt Oe Seli. Het vlot dreef door de sterke stroming en de ongunstige wind in noordelijke in plaats van de geplande zuidoostelijke richting. De bemanning van het vlot denkt dat de onverwacht sterke stroming wordt veroorzaakt door El Nino. Volgend jaar wil de bemanning opnieuw proberen Australie te bereiken. (KVe)