Nieuws - 26 februari 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Gamma-wetenschappen in brandpunt KCW
Binnen het Kenniscentrum Wageningen moeten de maatschappijwetenschappen een eigenstandige positie hebben. De agrarische activiteiten worden in toenemende mate behoefte- of vraaggedreven. Niet de technologie en de technologische mogelijkheden, maar de markt, consument en samenleving bepalen de ontwikkelingen
Dit stelt de commissie-Zachariasse in de nota Strategie voor mens- en maatschappijwetenschappen binnen KCW. De commissie neemt stelling tegen de opvatting dat de sociale wetenschappen slechts een ondersteunende en integrerende rol kunnen spelen. Maatschappijwetenschappen hebben ook een initierende en faciliterende functie. De nota is opgesteld door een commissie met directeur prof. dr Vinus Zachariasse van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), economiehoogleraar prof. dr Arie Kuyvenhoven en filosofiehoogleraar prof. dr Michel Korthals. De nota is als concept aangeboden aan de raad van bestuur
De auteurs van de nota, die de intensieve samenwerking tussen DLO en LUW toejuichen, vrezen dat de strategische visie van KCW uitgaat van de gedachte dat de betawetenschappen de gammawetenschappen aansturen. Die visie gaat voorbij aan de huidige verandering van de maatschappij en past beter bij de wereld van gisteren dan bij die van morgen. De gammawetenschappen fungeren als onontbeerlijke antenne om signalen uit de maatschappij op te vangen, te vertalen en te analyseren, meent de commissie
Binnen de Landbouwuniversiteit verzorgen de departementen Economie en management en Sociale wetenschappen bijna zeventien procent van het onderwijs, hoewel de eigen studenten maar elf procent van de populatie vormen. Dat betekent dat veel technische studenten hun expertise verbreden. De ontwikkeling richting zogenoemde T-vormige specialisten - experts op hun vakgebied met inzicht in economische en maatschappelijke achtergronden en ethische aspecten van hun vakgebied - staat echter nog in de kinderschoenen
Er ligt, zo constateren de auteurs, een groeipotentieel op het terrein van de bedrijfseconomie en bedrijfswetenschappen, toegesneden op de agro-industrie en agrarische ketens. Het agrarisch bedrijfsleven zal de komende jaren een substantiele vraag formuleren naar commerciele en managementexperts die thuis zijn in de technische agrarische wereld, zo verwachten ze
In totaal zijn binnen het kenniscentrum in wording zeshonderd maatschappijwetenschappers actief. Dat is in principe voldoende kritische massa, maar door de verspreiding over verschillende departementen en instituten is de expertise gefragmenteerd. De auteurs willen op termijn aansturen op integratie, waarbij flexibiliteit, doelmatigheid en doorzichtigheid de sleutelwoorden zijn. Tevens moeten er brugleerstoelen komen die de verbinding vormen tussen beta- en gammagroepen en moeten de DLO-instituten via leerstoelen toegang krijgen tot de academische kennisontwikkeling. Op korte termijn wordt gepleit voor een grondige verkenning van de maatschappelijke behoefte aan gammakennis. Bovendien moet op redelijk korte termijn de bestuurskundige expertise binnen KCW worden versterkt en uitgebouwd, aldus de commissie. (SVk)
Sotheby's op Kennisfestival

Experts van het beroemde internationale veilinghuis Sotheby's zullen op 18 april, tijdens het Kennisfestival, op De Dreijen landschaps- en natuurschilderijen beoordelen en taxeren. Het publiek kan langskomen met kunst of kitsch die al jaren de muur van de huiskamer siert of ontsiert. Het is, aldus de organisatoren, uiteraard ook mogelijk om een oordeel te vragen over eigen werk. (SVk)
Wageningse student stijgt met stip in top-100
And then the screaming started. Bas Kennis, toetsenist van de Zeeuwse band BLOF en student Bodem, Water en Atmosfeer in Wageningen, moet de laatste tijd vaak denken aan deze quote van Paul McCartney. McCartney deed deze uitspraak toen hem naar een verklaring voor het plotselinge succes van The Beatles werd gevraagd. Een verklaring had hij er niet voor, het was er ineens, zomaar
Bas Kennis maakt momenteel hetzelfde mee. Na vier jaar een redelijke naam te hebben opgebouwd in thuisbasis Zeeland, lijkt ook de rest van Nederland opeens plat te gaan voor BLOF. Hun single Liefs uit Londen is inmiddels gestegen naar de 27e plaats in de Top-100. Optredens bij Paul de Leeuw en De Heren van Amstel liggen in het verschiet. Bas Kennis geniet met volle teugen en verbazing van het plotselinge succes
Mijn leven staat op het moment op z'n kop, maar ik vind het prachtig, echt waar, zegt hij enthousiast. Ineens duikt de naam van je band overal op en hoor je jezelf langskomen op radio en televisie. Dat is onwerkelijk en leuk tegelijkertijd. Natuurlijk moet je ook allerlei verplichtingen nakomen die soms wat minder leuk zijn en zie je jezelf ineens in de Vijf Uur Show staan. Maar tot nu toe overheersen het plezier en de verbazing over dit succes.
Dat de band zo bekend zou worden, kon niemand in de begindagen vermoeden. Wij waren gewoon een Zeeuws bandje dat in eerste instantie redelijk goed liep en bekend werd in en rond Vlissingen, vertelt Kennis. Dat is voor een deel domweg mazzel geweest.
Aan de andere kant legde de band in de prille fase van haar bestaan een zekere professionaliteit aan de dag. Wij waren een van de weinige bands met een demo voor we goed en wel optraden. Die demo verkocht meteen als een trein, waardoor onze reputatie ons, zeker in Zeeland, vooruitsnelde.
Door het succes van de demo besloot de band een cd op te nemen. Via een plaatselijk audiobedrijfje konden we eenvoudig aan apparatuur komen. Uit onze vriendenkring hebben we twee producers aangewezen. Niet gehinderd door enige ervaring hebben we toen Naakt onder de hemel opgenomen. De eerste echte geluidsdrager van BLOF bleef niet onopgemerkt. Een filiaalhouder van een grote platenzaak zag wel wat in de Nederlandstalige rock van de band en introduceerde de band bij platenmaatschappij EMI. Dat contact resulteerde in een distributie-deal
De cd kwam in heel Nederland in de schappen te liggen, maar belangrijker was het feit dat de band via de cd haar intrede in de muziek-business deed. Met zo'n deal zit je in een keer in de carrousel, legt Kennis uit. Als je als band wilt doorbreken, moet je naam maken in Hilversum. Of je het nu leuk vindt of niet, daar worden bands gemaakt en gebroken.
Ondertussen bleef BLOF optreden in de provincie en groeide uit tot een live-band van standing. Het succes was dermate groot dat BLOF, als tweede band in de geschiedenis, de cultuurprijs van de provincie Zeeland kreeg. Wij zijn een Nederlandstalige rockband die live weliswaar flink tekeergaat, maar door de teksten en de ballads toch een breed publiek aanspreekt, verklaart Kennis de toekenning van de prijs
De keuze voor het Nederlandstalige genre is weloverwogen geweest. Onze zanger en tekstschrijver is naast muzikant Neerlandicus. Dat we Nederlandstalige muziek zouden gaan maken, stond vanaf het begin vast, aldus Kennis. Natuurlijk deint de band nu mee op de golven van de Nederpop-rage van dit moment, beaamt hij. Toen we benaderd werden door platenmaatschappij EMI, vertelden ze ons dat ze nog geen Nederlandstalige rockband in hun stal hadden. Wij konden in die behoefte voorzien en wilden dat ook graag.
Toch bleef BLOF een eigen koers varen. Ook de tweede cd Helder werd zelf bekostigd en opgenomen. EMI nam daarna met terugwerkende kracht de kosten voor haar rekening en bracht de cd onder licentie uit, vertelt Kennis. Als eerste single werd Liefs uit Londen uitgebracht. En hoewel het nummer niet representatief voor het oeuvre van BLOF is, bleek de keuze uitstekend getimed. De plaat werd uitgebracht op 17 januari, maar begon rond Valentijnsdag echt een hit te worden. Vanaf dat moment stond BLOF in het middelpunt van de belangstelling. (BaSl)
Karssen tekent voor de mensenrechten

Rector Cees Karssen heeft 24 februari in zijn kamer op het bestuurscentrum als eerste LUW'er een handtekening gezet voor de mensenrechten. Hij deed dit voor de landelijke handtekeningenactie van Amnesty International, Een miljoen handtekeningen in een machtige beweging. De komende twee weken gaan leden van de Wageningse werkgroep van Amnesty International de universiteitsgebouwen rond om meer handtekeningen te verzamelen
Amnesty International voert de handtekeningenactie wereldwijd. Alle handtekeningen worden tot het grootste boek ter wereld gebonden en 10 december 1998 aangeboden aan de Verenigde Naties. Op die dag komen vele regeringsleiders bijeen om het vijftigjarig bestaan van de Universele verklaring van de rechten van de mens te gedenken. Amnesty International wil met de handtekeningen de regeringsleiders herinneren aan hun belofte de rechten van de mens te waarborgen. (MS)