Nieuws - 5 februari 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
STW financiert geen DLO-onderzoekers
De Technologie Stichting STW, onderdeel van NWO, financiert slecht bij hoge uitzondering DLO-onderzoekers. Dat was zo en die spelregel blijft ook in de toekomst van kracht, verklaart dr Chris Mombers van STW
Wel kunnen DLO'ers soms meedingen bij bijzondere programma's van STW. Zo konden ze in het verleden intekenen op het gewasbeschermingsprogramma en tegenwoordig op het programma Grenzen aan welzijn en dierlijke productie. Bij deze programma's was het ministerie van LNV medefinancier. Maar bij programma's die geheel door STW zelf worden gefinancierd, komen DLO'ers niet in aanmerking
In het verleden heeft STW haar spelregels soepel gehanteerd en financierde het soms ook delen van onderzoeksprogramma's waarbij DLO-onderzoekers betrokken waren, stelt Mombers. Maar nu DLO de markt op moet gaan, zie je ze vrij massaal naar onderzoeksfondsen van de EU en NWO lopen. Dat is begrijpelijk, maar niet toelaatbaar, gezien de randvoorwaarden van onze subsidiegevers.
STW richt zich van oudsher op toepassingsgericht en maatschappelijk relevant onderzoek, stelt Mombers. Andere stichtingen van NWO financierden tot dusverre vooral zuiver wetenschappelijk onderzoek, maar gaan zich nu ook richten op maatschappelijke vragen. Aangezien onderzoeksinstituten een omgekeerde ontwikkeling doormaken en meer strategisch en fundamenteel onderzoek verrichten, is de scheidslijn tussen universitaire en instituutsprogramma's steeds lastiger
Mombers verwacht dat de voorwaarden voor financiering van Wagenings onderzoek de komende jaren op de bestuurlijke agenda blijven staan. Als tegen het jaar 2000 de fusie van LUW en DLO gestalte heeft gekregen, komt het probleem terug en zal het opnieuw met KCW worden besproken. Als de LUW bijvoorbeeld gebruik maakt van kassen van DLO en bij ons onderzoek aanvraagt, hebben wij weinig trek om mee te betalen aan de kassenhuur. De NWO-stelregel blijft voorlopig: de universiteit zorgt zelf voor de infrastructuur. (ASi)
Goewie: LUW moet TU voor grondgebruik worden
De LUW moet een technische universiteit voor grondgebruik worden. Dat zei prof. dr ir Eric Goewie tijdens een symposium van de Biologenvereniging in De Wereld. Volgens Goewie wil de landbouwuniversiteit zich te veel meten met algemene universiteiten. De LUW meet zich in het wetenschappelijk debat en met haar publicatiecultuur aan de algemene universiteiten. Goewie vindt dat ontwerpen een belangrijkere rol moet krijgen in onderwijs en onderzoek van de LUW
Goewie stelde verder dat er meer aandacht moet komen voor biologie op hogere integratieniveaus. Er is volgens hem te veel aandacht voor biologie op moleculair en celniveau en te weinig voor ecologie. We weten nu alles van het linkervoorkwartier van de uier en vinden het eigenlijk lastig dat er nog een koe omheen hangt.
Goewie verrichtte vorig jaar een studie naar de positie van de biologie in Nederland voor het ministerie van Onderwijs. Hij concludeerde dat de wetenschappelijke aandacht voor ecologie afneemt ten koste van de moleculaire biologie. Tweederde van de biologisch onderzoekers werkt voor moleculair-biologische onderzoeksinstituten, eenderde voor ecologische
De Groningse dierfysioloog prof. dr J.M. Koolhaas waarschuwde voor verkokering als Wageningen zich na de vorming van het KCW verder op de landbouw gaat richten. Hij vindt een brede benadering van de biologie nodig om tegenwicht te bieden aan het oplossingsgerichte denken van landbouwkundig ingenieurs. Mestkuikens groeien tegenwoordig zo snel dat hun longen en hart het soms niet kunnen bijbenen. Ze groeien eigenlijk dood. De oplossing is dan niet de zuurstofconcentratie in de stal te verhogen. Een brede kijk op het functioneren van organismen is nodig. (KVe)
ISO gaat samenwerken met stagebemiddelaar
Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) gaat samenwerken met Integrand, de stichting die bemiddelt tussen studenten en stage-adressen. Zo denkt de landelijke studentenbond beter zicht te krijgen op het raakvlak van leren en werken
Integrand is een landelijke stichting met vestigingen in alle Nederlandse universiteitssteden, behalve Wageningen. De stichting helpt studenten met het zoeken naar stage- of werkervaringsplaatsen. Volgens ISO-voorzitter Erik van Buiten kan de ervaring van Integrand goed van pas komen. Zowel in de politiek als onder studenten groeit de belangstelling voor stages en voor duale leerwegen, met afwisselend werken en studeren. Integrand op haar beurt denkt er baat bij te hebben dat het ISO haar voortaan gaat vertegenwoordigen in het politieke overleg met bijvoorbeeld minister Ritzen
Vergelijkbare afspraken als die met Integrand heeft het ISO al met de verzamelde gezelligheidsverenigingen (LKVV), de nationale stichting voor studentensport en het overleg van pabo-studenten. Het ISO zegt nu zo'n 140 duizend studenten in het hoger onderwijs te vertegenwoordigen. (HOP)
Even Wageningen bellen
PTT Telecom participeert voor een periode van drie jaar in de Stichting Kennisstad Wageningen. PTT Telecom ziet de stichting als een aantrekkelijke partner omdat zij actief is in projecten op het grensvlak van kennis en communicatie. Beide partners werken samen aan het instellen van een centraal punt waar bedrijven vragen kunnen laten makelen met de aanwezige kennis in Wageningen. Volgens directeur Jaap Meijer van Kennisstad Wageningen moet nog uitgezocht worden of het een telefonische dan wel Internet-makelaardij wordt. Duidelijk is wel dat Even Wageningen bellen binnenkort tot de mogelijkheden behoort. Tijdens de Wageningse Kennisdagen, half april, zal het project gepresenteerd worden. Overigens levert PTT Telecom ook aan de kennisdagen een bijdrage, in de vorm van communicatie via grote schermen. PTT Telecom zal zitting nemen in het algemeen bestuur van de Stichting Kennisstad Wageningen. Ook de Dienst Landbouwvoorlichting is onlangs tot de stichting toegetreden. (WRe)