Nieuws - 29 januari 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Karssen voorkomt loopgravenoorlog tussen bestuur en studenten
Een dreigende ruzie over het reglement van de studentenraad is door rector prof. dr Cees Karssen op het laatste moment voorkomen. Tijdens de eerste vergadering van de studentenraad, op 28 januari, dreigde een conflict tussen de raad en het college van bestuur over de openbaarheid van de vergaderingen
Het college van bestuur stelde twee dagen voor de vergadering van de studentenraad voor het overleg tussen studenten en college voortaan achter gesloten deuren te houden. De studenten waren onaangenaam verrast. Bij de onderhandeling van de studenten met onderwijsdirecteur prof. dr Bert Speelman was de openbaarheid nooit aan de orde geweest
Een dag later besloot het bestuur op aandringen van Speelman en Karssen dat de vergaderingen toch openbaar zouden zijn. Wij willen de goede relatie die we altijd met de studenten hebben gehad niet op het spel zetten door meteen bij de eerste vergadering een loopgravenoorlog te beginnen, zei onderwijsdirecteur Speelman voor de vergadering. De studenten hebben zich altijd constructief opgesteld, dat willen we graag zo houden. Een al te formele opstelling past niet zo bij deze universiteit.
Vincent Schut van de Progressieve Studentenfraktie (PSF) vond dat het college een valse start had gemaakt door na lange onderhandelingen vlak voor de besprekingen nog met nieuwe voorstellen te komen. Het college dreigde voor eens en voor altijd de goodwill van de studenten te verliezen. Wij willen best op basis van vertrouwen met elkaar omgaan, maar dat moet wel van twee kanten komen. Het college heeft iets goed te maken de komende tijd.
Ondanks de toezegging van het college om openbaar te vergaderen, stemde de raad niet in met het voorgestelde reglement van de raad. De studenten willen een bindend adviesrecht over de lijst van brede vrije-keuzevakken. Karssen wil de studentenraad alleen gekwalificeerd adviesrecht geven. Een bindend advies bestaat niet, dat is een bevel. Wij zullen natuurlijk wel goed naar uw advies luisteren. Verder willen de studenten zeggenschap over het verdeelmodel voor het onderwijsbudget. Karssen wilde dat niet toezeggen, maar stelde voor daar eens achter gesloten deuren over door te praten. Wij horen uit de universiteit vaker geluiden dat het huidige verdeelmodel niet het meest optimale is en willen daar binnenkort eens over nadenken.
Volgens Karssen speelde het werkgeversverleden van de collegeleden een rol bij de wens om besloten te vergaderen. Wij wilden net als bij de ondernemingsraad achter gesloten deuren kunnen overleggen met u. Wat telt bij onderhandelingen is het resultaat, niet de argumenten. Maar als u erop staat, willen wij de vergaderingen wel openbaar houden. We zullen zien hoe dat uitpakt.
Studenten en college zijn het niet eens geworden over de ambtelijke ondersteuning van de studentenraad. De studenten vonden de toegezegde twee dagen per week onvoldoende. De rector vond dat de studenten desnoods zelf maar wat ambtelijke taken moeten overnemen. Wij horen vaker dat er te weinig capaciteit is. Door de universiteitsraad is altijd flink op dit gebouw geschoten. De medewerkers van het hoofdgebouw staan al flink onder stress door alle bezuinigingen. We moeten zuinig zijn met onze menskracht.
Voorts zijn het bestuur en de studentenraad overeen gekomen de positie van studenten in de onderwijsinstituten te versterken. De instituutsbesturen zullen in de toekomst voor de helft bestaan uit studenten; nu is dat nog een kwart. Ook in benoemingsadviescommissies van hoogleraren komt meer ruimte voor studenten; twee zetels in plaats van een. (KVe)
Ritzen wil vrijwilligerswerk belonen met studiepunten
Op aandringen van de Landelijke Studentenvakbond gaat minister Ritzen vrijwilligerswerk voor studenten promoten. Onbetaald werk dat te maken heeft met de studie moet beloond worden met punten, vinden de studentenbond en de minister
Studenten doen minder vrijwilligerswerk dan twintig jaar geleden. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat in 1995 een op de vier studenten zich onbetaald inzette voor een maatschappelijke organisatie. In 1980 was dat nog een op drie
Dat heeft te maken met tijdgebrek, denkt de LSVb. Studenten moeten hard studeren om de temponorm te halen en hebben vaak een betaalde bijbaan. Eigenlijk is de beste stimulans voor onbetaald werken een ander studiefinancieringsstelsel. Zolang dat er niet is, wil de LSVb vrijwilligerswerk belonen met vrije studiepunten. Mits het werk relevant is voor de opleiding, zoals een rechtenstudent die mensenrechtenonderzoek doet voor Amnesty International
Ritzen zei in een overleg met de twee landelijke studentenbonden dat hij vrijwilligerswerk voor studenten graag wil bevorderen. De studiefinanciering aanpassen om vrijwilligerswerk te ondersteunen, vindt hij oneigenlijk. Hij wil de hogescholen en universiteiten wel graag wijzen op de mogelijkheid van beloning met vrije studiepunten en zal hen daarover binnenkort een brief sturen
Sommige hogescholen honoreren al vrijwilligerswerk. Zo kunnen studenten aan de pabo van de Christelijke Hogeschool in Ede in elk van de vier studiejaren een punt verdienen met vrijwilligerswerk. (HOP)
Rode wijn helpt niet tegen hartziektes

De Fransen eten veel verzadigd vet en toch hebben ze, vergeleken met andere volkeren, weinig last van hart- en vaatziektes. Dit komt doordat ze zoveel rode wijn drinken, zo wordt wel gedacht. In rode wijn zitten veel flavonolen die zuurstofradicalen wegvangen, en zuurstofradicalen beschadigen vetten, eiwitten en DNA
Jeanne de Vries, die op 6 februari promoveert bij voedingskundige prof. dr Martijn Katan, stelt echter dat rode wijn geen goede bron is van flavonolen. Er zitten wel veel flavonolen in rode wijn, zo vond ze, maar deze zijn veel minder goed beschikbaar voor opname dan flavonolen in thee en uien. De hoge consumptie van rode wijn kan de Franse paradox dan ook niet verklaren
De promovenda liet twaalf mannen dagelijks of zes glazen wijn of drie koppen sterke thee of vijftig gram uien nuttigen. Op basis van de gehaltes quercetine, kaempferol en isorhamnetine in het bloedplasma en in de urine, bepaalde ze hoeveel de mannen van deze flavonolen hadden opgenomen. Na zes glazen rode wijn bleek de concentratie flavonolen in het bloedplasma niet hoger dan na drie koppen thee, en zelfs veel minder hoog dan na het eten van vijftig gram uien. Vergeleken met de Engelsen, die veel thee drinken, krijgen de Fransen dus maar een bescheiden hoeveelheid flavonolen binnen, zo concludeert De Vries
Volgens De Vries is het meten van gehaltes voedingsstoffen in bloedplasma en urine belangrijk voor het leggen van relaties tussen voedingspatronen en ziektes. Zulke bepalingen leren vaak meer over de voedingsstoffen die mensen nuttigen dan enquetes over wat mensen hebben gegeten. Dit geldt zeker voor voedingsstoffen die in het ene voedingsmiddel veel beter beschikbaar zijn voor opname dan in het andere, stelt De Vries. (MHs)