Nieuws - 27 november 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
AbvaKabo wint verkiezingen ondernemingsraad
De AbvaKabo heeft de eerste verkiezingen voor de ondernemingsraad gewonnen. De vakbond krijgt negen van de zeventien zetels in de nieuwe raad. De resterende zetels worden verdeeld over drie partijen. Tap82 krijgt er vier, de vakbondslijst VAWO/CMHF en de aio-lijst PromoV krijgen twee zetels. De Beter Onderwijs Lijst van drs Bert van den Ende kreeg te weinig stemmen voor een zetel
De belangstelling voor de verkiezingen was gering. Slechts een kwart van de stemgerechtigden nam de moeite het stembiljet in te vullen. Bij de verkiezingen voor de universiteitsraad in 1995 was de opkomst nog 51 procent. Volgens Aukje Bangma-Haaima, nummer twee van AbvaKabo, is de lage opkomst een signaal dat het personeel ontevreden is over het afschaffen van de universiteitsraad. De nieuwe vorm van stemmen zal ook hebben bijgedragen aan de lage opkomst, maar een deel is ook te wijten aan ongemotiveerdheid. De universiteitsraad bestuurde mee. Het personeel is nog onwennig over de nieuwe ondernemingsraad.
Jos van den Bogaart, nummer vijf op de lijst van Tap82, is met voorkeurstemmen verkozen. Hij kreeg op het stembureau in Zodiac ongeveer negentig procent van de stemmen. Volgens Van den Boogaart maken veel dierwetenschappers zich zorgen dat ze op termijn naar Lelystad moeten verhuizen om te fuseren met ID-DLO. Ik heb geen campagne gevoerd. Anderen hebben de trom geroerd om te zorgen dat er een vertegenwoordiger voor dierwetenschappen in de ondernemingsraad zou komen.
Ir Patrick Jansen, die namens de aio-lijst in de OR komt, wijt de lage opkomst aan de organisatie van de verkiezingen. Wij zijn blij met onze twee zetels, maar het is natuurlijk belachelijk dat we daar maar 66 stemmen voor nodig hadden. Er is weinig aandacht geweest voor de verkiezingen. De twee weken voor de verkiezingen kwam het WUB niet uit. Dat had beter gepland kunnen worden. De data waarop het WUB uitkomt zijn al aan het begin van het jaar bekend.
Bovendien waren de oproepkaarten voor de verkiezingen naar de huisadressen van medewerkers gestuurd. Bij veel oio's en andere projectmedewerkers die door NWO worden betaald, is de kaart niet op het juiste adres aangekomen. Het was beter de kaarten naar de werkadressen te sturen, dan kun je ze ook niet thuis laten liggen. Jansen denkt dat de opkomst ook verhoogd zou kunnen worden door weer te stemmen op de oude manier, waarbij medewerkers een week de tijd krijgen om hun stembiljet in te sturen
Dr ir Dick Verduin, lijsttrekker van de vakbond VAWO/CMHF, verwacht een hogere opkomst bij de volgende verkiezingen. Als de ondernemingsraad beter bekend is en er wat meer publiciteit over de verkiezingen wordt gemaakt, moet het opkomstpercentage toch vijftig procent kunnen worden. (KVe)
Rector: resultaten afstudeervakken openbaar
Rector prof. dr Cees Karssen vindt dat studenten bij afstudeervakken niet gehinderd mogen worden door geheimhouding van de resultaten. De Progressieve Studentenfractie klaagde vorig jaar dat studenten soms vijf jaar niet over hun afstudeervak mochten praten, omdat de financier van het onderzoek de resultaten geheim wilde houden. Karssen vindt dat dat niet meer mag voorkomen. De universiteit is een openbare instelling waar openbaar onderzoek wordt gedaan. Vooral het onderzoek dat ten dienste staat van het onderwijs mag niet gehinderd worden door geheimhouding. Een proefschrift moet ook te allen tijde openbaar verdedigd worden. Die regel moet ook geleden voor afstudeerscripties.
Volgens Karssen is geheimhouding van resultaten ook niet nodig om geld van bedrijven binnen te halen. Het Massachusetts Institute of Technology in Boston bijvoorbeeld verricht veel derde geldstroomonderzoek, maar alleen het onderzoek voor defensiedoeleinden is geheim. Alleen voor patentering kan publicatie van de onderzoeksresultaten worden opgeschort
Bij stages mogen studenten wel een geheimhoudingsplicht krijgen opgelegd van Karssen. Ik zou dat niet willen bevorderen, maar we willen wel dat studenten bij bedrijven stage kunnen lopen. (KVe)
Hogenboom nieuwe IPO-directeur

Dr ir Nic Hogenboom, directeur van het Instituut voor Plantenverdelings- en Reproductieonderzoek (CPRO-DLO), is per 1 januari ook directeur van het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek (IPO-DLO). De ondernemingsraden van beide instituten hebben hiermee ingestemd. De voormalige directeur van het IPO, prof. dr Hans van Veen, is per 1 januari overgestapt naar het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) van de Akademie van Wetenschappen. Hij wordt hij directeur onderzoek van het Centrum voor Terrestrische Oecologie (CTO) in Heteren
Hogenbooms directeursfunctie bij het IPO is bedoeld voor een bepaalde tijd. Hij gaat daar twee dagen per week aan besteden. Ik ben volledig verantwoordelijk voor een gezond IPO-DLO en als ik dingen zie die beter kunnen, zal ik dat zeker entameren, vertelt Hogenboom. De duur van zijn extra functie hangt af van besluiten over de ontwikkelingen van het plantaardig onderzoek binnen KCW. Hogenboom zelf is gevraagd daar een advies over te schrijven
Binnen DLO wordt gesproken over het oprichten van vijf divisies: een plantaardige, een dierlijke, een agrotechnologische, een maatschappelijke en een met het onderwerp groene ruimte. Of dat betekent dat CPRO en IPO gaan fuseren, weet Hogenboom nog niet. Het kan ook zijn dat er divisies komen met de instituten als business units.
Voor Van Veen was zijn betrokkenheid bij het fundamenteel ecologisch onderzoek de voornaamste motivatie om de nieuwe functie bij het CTO te accepteren. Als IPO-directeur had hij geen ruimte voor die directe betrokkenheid, omdat hij veel managementtaken had. Het CTO doet fundamenteel onderzoek aan ecosystemen op het land. Van Veen blijft bijzonder hoogleraar in de microbiele ecologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. (MS)