Nieuws - 18 december 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
DLO-instituten IBN en IMAG moeten bezuinigen
Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) wacht een reorganisatie, waarbij mogelijk vijftig van de 210 medewerkers moeten worden ontslagen. Bij het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) staan vijftien a twintig banen op de tocht
Bij het IBN is het aantal opdrachten afgenomen, meldt ir Kees van Ast, lid van de raad van bestuur. We hebben nu een bezuiniging van vijftig arbeidsplaatsen geprikt, maar de verhuizing van het IBN vanuit drie locaties naar de nieuwbouw zou een efficiencywinst met zich kunnen meebrengen in de overhead, zodat er minder mensen hoeven te worden ontslagen. Bij het IMAG is een aanpassing nodig om de onderzoeksmarkt beter te kunnen penetreren, verklaart Van Ast. Daarvoor is personeel nodig met andere vaardigheden. De ombuiging bij het IMAG is niet dramatisch, stelt Van Ast, maar een stap in de voortdurende aanpassing van een op de markt gericht instituut
Een half jaar geleden werd reeds bekend dat het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) zestig arbeidsplaatsen moet bezuinigen. De reorganisatie daar voorzag tevens in de opheffing van de AB-locatie in Haren. Enkele Tweede-Kamerfracties waren tegen de sluiting van Haren, maar minister Van Aartsen zette door. Inmiddels heeft ook de ondernemingsraad ingestemd met de reorganisatie bij het AB en kan deze worden uitgevoerd, stelt Van Ast
De bezuinigingen zijn gebaseerd op de conceptbegroting 1998 van DLO. Deze wordt de komende maand besproken op het ministerie van LNV, aldus Van Ast. Daarna komen de definitieve ombuigingscijfers
Het IBN, waar een kwart van de arbeidsplaatsen op de tocht staat, wil zich omvormen van een instituut voor ecologisch onderzoek naar bos en natuur, naar een instituut dat zich beweegt op het snijvlak van natuur en samenleving. Het IBN kiest daarbij voor een vergaande integratie van ecologische kennis en maatschappijwetenschappelijke kennis, schrijft het instituut. Er komen straks drie onderzoeksafdelingen: Ecologie, Ecologie & Ruimte, en Ecologie & Samenleving. Het instituut hoopt voor 35 van de vijftig personen wier functie vervalt een passende baan elders te vinden. Het IBN wil nieuwe onderzoekers uit de maatschappijwetenschappen aannemen. (ASi)
Nieuw wachtwoord voor 2500 studenten
Zo'n 2500 studenten moeten bij de afdeling Informatisering en Datacommunicatie (I&D) een nieuw wachtwoord halen voor hun e-mail-account. De mailaccounts van de studenten zijn overgezet naar een nieuwe centrale computer. Bij het overzetten konden de wachtwoorden niet worden meegenomen. I&D heeft geen overzicht van de wachtwoorden, die alleen gecodeerd waren opgeslagen. Alle studenten moeten nu een nieuw wachtwoord ophalen. Van de 2500 studenten zijn er inmiddels duizend langs geweest
De afdeling besloot de studentenaccounts over te zetten op nieuwe computers, omdat de oude machines regelmatig storingen vertoonden door het grote aantal gebruikers. Berichtjes raakten kwijt en de accounts waren regelmatig niet toegankelijk. I&D heeft de studenten niet van te voren gewaarschuwd voor het ongemak, omdat ze zelf ook verrast was door de storing. De handleiding van de netwerkprogrammatuur meldde er niets over. Meer onverwachte moeilijkheden zorgden ervoor dat de studenten drie dagen lang geen toegang hadden tot hun documenten op het netwerk. (KVe)
Eerste Wellensiek-aio aangesteld

Ir Gaea Romijn is aangesteld als eerste Wellensiek-aio. De financiele middelen voor haar onderzoek komen voort uit de erfenis van prof. dr ir Susan Wellensiek, die van 1947 tot 1969 hoogleraar Tuinbouwplantenteelt was aan de Landbouwuniversiteit. Wellensiek had testamentair vastgelegd dat een aanzienlijk deel van zijn nalatenschap bestemd was voor promotiebeurzen aan de Landbouwuniversiteit. Het zogenaamde Wellensiek-fonds wordt beheerd door het Wagenings Universiteitsfonds. Romijn zal de komende vijf jaar onderzoek verrichten aan de in vitro-embryogenese bij planten, bij de leerstoelgroep Tuinbouwplantenteelt. (WRe)