Nieuws - 13 november 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
DLO komt in aanmerking voor NWO-projecten
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaat in de toekomst ook onderzoeksprojecten van DLO financieren. In ruil daarvoor gaat minister Van Aartsen extra subsidie verlenen aan NWO. Dat meldt Wouter Gerstel, procescoordinator voor het Kenniscentrum Wageningen bij LNV
Momenteel financiert NWO alleen universitair onderzoek, zoals dat van de LUW. DLO-onderzoekers mogen slechts deelnemen aan onderzoeksprogramma's van NWO als ze het voorstel samen met een universiteit indienen en het onderzoek niet tot de core business van het instituut behoort, stelt secretaris Jan Dijkhof van het gebiedsbestuur BOA, onderdeel van NWO. Wel financieren het ministerie van LNV en NWO in toenemende mate gezamenlijk projecten, waaraan ook DLO kan deelnemen
Nu LUW en DLO integreren in het Kenniscentrum Wageningen, kan NWO geen onderscheid meer maken tussen universitaire onderzoekers en instituutsonderzoekers, schetst Dijkhof als probleem. We krijgen er drieduizend onderzoekers bij, andere onderzoeksinstituten mogen niet indienen en we hebben het geld niet om die extra onderzoekers te financieren. Daarom vraagt NWO al enige jaren aan het ministerie van LNV om geld over te maken aan NWO. Dan is de kou uit de lucht, meent Dijkhof. Eerder dit jaar wilde de NWO-stichting STW het Wageningse onderzoek niet meer financieren vanwege geldgebrek en de fusie tussen LUW en DLO. Dat probleem is inmiddels opgelost, omdat NWO en het ministerie van Economische Zaken extra geld aan STW hebben gegeven
Onder welke voorwaarden minister Van Aartsen geld wil overmaken aan NWO, is nog onderwerp van onderhandelingen. De minister zal geen geld overmaken voor het algemeen nut, zoals Gerstel het formuleert, omdat hij dan minister Ritzen in de wielen rijdt. Van Aartsen zal de subsidie willen koppelen aan thema's als landbouw en natuur, waarna NWO de projecten selecteert en verantwoording aflegt aan Van Aartsen over hoe zijn geld is besteed. Voorwaarde voor NWO is dat de subsidie van Van Aartsen niet automatisch bij LUW en DLO terechtkomt, stelt Gerstel
Deze principe-afspraak zal het komende jaar nader worden uitgewerkt. Die uitwerking heeft geen gierende haast, meldt Dijkhof, want de stichting KCW is voorlopig een lege stichting. De komende jaren blijft dus de procedure kan kracht dat DLO-onderzoekers hun projecten samen met universitaire collega's bij NWO moeten indienen. (ASi)
LUW wil onderwijscentrum van 15 miljoen
De afdeling Gebouwen en terreinen heeft plannen voor een nieuw onderwijsgebouw op De Dreijen. Het gebouw moet zo'n vijftien miljoen gulden kosten en moet voor het jaar 2000 verrijzen tussen het Transitorium en het scheikundegebouw
Hoofd ir Ad van der Have van Gebouwen en terreinen overlegt momenteel met onderwijsinstituten en studenten over het gebouw. Wij willen een gebouw dat aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Het gebouw moet geschikt zijn voor het werken in projectgroepjes en veel mogelijkheden bieden voor informatietechnologie. Studenten moeten via het netwerk op elk gewenst tijdstip in de bestanden van de bibliotheek kunnen zoeken. Hij wil ook een centrale kantine voor De Dreijen in het nieuwe onderwijsgebouw. We zijn nu bezig met de renovatie van het Biotechnion en merken dat we daar erg krap zitten. Als we de bibliotheek en de kantine in een ander gebouw kwijt kunnen, zou dat lucht geven.
In de begroting van de LUW is geen ruimte voor een investering van vijftien miljoen. Van der Have hoopt dat het ministerie van LNV en het bedrijfsleven willen meebetalen aan het onderwijsgebouw. Ik kan me voorstellen dat bedrijven geinteresseerd zijn in een gebouw dat ook in het weekend toegankelijk is. Het idee past prima in het life-long learning ideaal van het bedrijfsleven en het ministerie.
Onderwijsdirecteur prof. dr Bert Speelman wil nog niet reageren op de plannen. We hebben in het college over de financiering nagedacht, maar hebben nog geen oplossing gevonden. Voordat de begroting klaar is, wil ik er nog niets over zeggen. Van der Have is hoopvol dat de financiering snel wordt gevonden. Het zou mooi zijn als we het gebouw net voor de eeuwwisseling klaar hebben. (KVe)
Koffie verpakt in papier
De LUW heeft een primeur. Vanaf vrijdag zal zij haar werknemers in de kantines koffie schenken die uit een papieren verpakking komt. Het milieuonvriendelijke aluminiumfolie heeft het veld geruimd voor honderd procent afbreekbaar papier. Omdat op deze wijze verpakte koffie minder lang houdbaar is, zal gepoogd worden de koffie dagvers aangeleverd te krijgen. Volgens Ronny Verhoeven van de dienst Restauratieve verzorging zal er nog geen 24 uur zitten tussen het moment van branden en het tijdstip waarop de LUW'er een kopje drinkt. Gangbaar verpakte koffie is drie tot vier maanden houdbaar. Voor de papieren koffie zijn daarom speciale bewaarblikken aangeschaft
De LUW betrekt de koffie - met Max Havelaar-keurmerk - van Foodservice Grootgebruik Nederland, die op haar beurt de koffie van branderij De Drie Mollen in Leeuwarden ontvangt. Jaarlijks gaat het om zo'n vierduizend kilo. Volgens Verhoeven verandert er aan de koffie verder niets. Alleen geurt het nu wat meer als je een pak opentrekt. De koffie komt vooralsnog niet in de automaten
Vrijdagochtend zal op het bestuurscentrum de productmanager van De Drie Mollen de eerste bestelling overhandigen aan Robert Blom, directeur Infrastructurele voorzieningen van de universiteit. (GvdE)
Melk als middel tegen aids

Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) in Ede en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam wijst uit dat melkeiwitten mogelijk een rol kunnen spelen bij de strijd tegen het HIV-virus. Dat blijkt uit een artikel van onderzoeker dr Ben Berkhout van het AMC in het wetenschappelijk tijdschrift Aids-research
Verschillende melkeiwitten blijken, nadat ze een bewerking hebben ondergaan, een remmende werking te hebben op het virus dat aids veroorzaakt. Dit komt waarschijnlijk doordat de eiwitten een negatieve lading is gegeven. Hierdoor zijn ze in staat de interactie tussen het HIV-virus en de gastheercel te verstoren. Het feit dat het mechanisme bij drie verschillende melkeiwitten blijkt te werken, geeft de onderzoekers hoop dat het HIV-virus minder snel resistent zal zijn bij eventueel gebruik van melkeiwitten als virusremmer. Of melkeiwitten daadwerkelijk een rol kunnen gaan spelen in de bestrijding van aids zal pas over enkele jaren blijken. (WRe)