Nieuws - 28 mei 1998

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Irritatie in plantenhoek over houding Jacobsen
De onderdeelcommissie van het toekomstige departement Plantenwetenschappen voelt zich gepasseerd door hoogleraar-directeur prof. dr ir Evert Jacobsen. Hij geeft volgens commissievoorzitter Douwe Zuidema niet de informatie over de financiele toestand van het departement waar de commissie volgens de wet recht op heeft
Jacobsen is bezig met het opstellen van een reorganisatieplan voor de voormalige sector Plant- en gewaswetenschappen. De sector kampt al jaren met financiele tekorten. De reorganisatie zal waarschijnlijk gepaard gaan met gedwongen ontslagen. Jacobsen heeft medewerkers van de voormalige vakgroepen Agronomie en Tuinbouwplantenteelt aangeraden te gaan omzien naar een andere baan
Zuidema heeft Jacobsen twee weken geleden in een brief gevraagd om meer duidelijkheid over de financiele positie van het departement en de maatregelen die de directeur wil nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Tot nu toe heeft Jacobsen echter niets van zich laten horen. De informatie die wij krijgen is nihil. Jacobsen is een keer langs geweest om kennis te maken en daarna hebben wij bijna niets meer gehoord. Nu horen we alleen vanuit het wandelgangencircuit wat eraan zit te komen. Zuidema denkt dat Jacobsen in grote lijnen de reorganisatieplannen voor de nieuwe leerstoelgroepen klaar heeft en wil graag meedenken over de reorganisatie. Wij mogen volgens de wet met eigen voorstellen komen, maar dan moeten we natuurlijk wel informatie krijgen.
De onderdeelcommissie heeft de ondernemingsraad gevraagd om de zaak aan te kaarten bij het college van bestuur. Jacobsen is niet bereikbaar voor commentaar. (KVe)
Studenten LUW winnen voetbalkampioenschap

Het Wageningse herenvoetbalteam is als eerste uit de strijd gekomen op de Grote Nationale Studenten Kampioenschappen. In de finalewedstrijd veldvoetbal versloegen zij het elftal van de Universiteit Twente met 2-1. De ploeg uit Groningen werd derde. In totaal deden tien teams mee aan de voetbalcompetitie
De kampioenschappen werden dit jaar georganiseerd door de Universiteit Twente in Enschede op 18, 19 en 20 mei. Er werd in negen takken van sport gestreden met als uiteindelijke doel het winnen van de Rabobank Bokaal voor de beste sportuniversiteit van Nederland
Naast de herenvoetballers was Wageningen vertegenwoordigd bij het herenbeachvolleybal en het volleybal en basketbal voor dames. Deze teams behaalden allemaal de vijfde plaats. In het puntenklassement eindigde de LUW als achtste. Groningen werd eerste en ging er, net als vorig jaar, vandoor met de bokaal. Volgend jaar organiseert de LUW de studentenkampioenschappen. (MBe)
Ondernemings- en studentenraad LUW stemmen in met strategisch plan

De gezamenlijke vergadering van de studentenraad en de ondernemingsraad heeft in haar vergadering van 24 mei ingestemd met het strategisch plan van Kenniscentrum Wageningen. Drie leden van de Progressieve Studenten Fractie stemden tegen. Zij vonden dat er in de nota te weinig aandacht is voor het milieuonderzoek
De gezamenlijke vergadering heeft het bestuur in een brief gevraagd meer duidelijkheid te geven over de geplande omzetstijging van KCW met 75 miljoen. Ondernemingsraadslid drs Pim van den Bold van TAP82 wil zeker weten dat het bestuur met zijn uitgaven niet vooruit gaat lopen op de verwachte omzetstijging. Verder wil de gezamenlijke vergadering dat het bestuur een langetermijnvisie op de ontwikkeling van het onderwijs geeft
Vorige week bracht de raad van bestuur een nieuwe versie uit van het strategisch plan. Inhoudelijk is de nota alleen op details gewijzigd, na de commentaren van inspraakorganen en maatschappelijke groeperingen. Het bestuur heeft vooral redactionele wijzigingen aangebracht. (KVe)
Diedenoort en hotelschool verzorgen samen mbo-opleiding

De Hogeschool Diedenoort en de Hotelschool Wageningen hebben dinsdag een samenwerkingsakkoord getekend. De twee scholen willen samen een mbo-opleiding facilitaire dienstverlening opzetten. Afgestudeerden van de opleiding zouden kunnen doorstromen naar de hbo-opleiding van Diedenoort
De twee scholen willen ook kijken of ze in de toekomst gebruik kunnen maken van elkaars practicumlokalen en docenten. (KVe)
Minder bestrijdingsmiddel leidt tot snellere resistentie
Minder bestrijdingsmiddel gebruiken tegen meeldauw in tarwe verhoogt de ontwikkeling van resistentie van de schimmel. Ook de aanbevolen dosering verdelen over een aantal toepassingen versnelt de resistentie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van ir Tonnie Engels, die op 29 mei hoopt te promoveren bij dr ir P. de Wit van Fytopathologie
Meeldauw is een van de meest voorkomende schadelijke tarweziekten in Europa en wordt veroorzaakt door de schimmel Erysiphe graminis f. sp. tritici. Als er eenmaal meeldauw zit in tarwe, kunnen akkerbouwers alleen nog Corbel inzetten, een middel waarvan de belangrijkste werkzame stof fenpropimorf is. Deze stof wordt door de plant getransporteerd, waardoor het ook beschermt als een blad niet is geraakt. Daarnaast werkt de stof alleen tegen meeldauw en niet tegen andere schimmels bij tarwe. Voordeel van die selectieve werking is dat het mogelijk is het middel in relatief lage doseringen toe te dienen, waardoor het minder schadelijk is voor het milieu. Nadeel is de kans dat de schimmel vrij makkelijk resistentie kan ontwikkelen
Engels ging in zijn onderzoek na of de gebruikte akkerbouwpraktijk de resistentieontwikkeling verhoogt. Akkerbouwers spuiten steeds vaker in lage doseringen, ook bij het middel Corbel. Verder dienen akkerbouwers in sommige Europese landen het middel in split-applicaties toe: ze verdelen de aanbevolen dosering over een aantal toepassingen
Engels bestudeerde in een veldproef het effect van split-applicaties en lage doseringen op de gevoeligheid van meeldauw voor fenpropimorf. De werking van de split-applicatie was goed, zelfs beter dan de normale eenmalige dosering. Dit komt door een betere timing; een boer die verschillende keren spuit, kan makkelijker het optimale spuitmoment uitmikken. De gevoeligheid van de meeldauwpopulatie voor fenpropimorf neemt daarbij echter af. De schimmel ontwikkelt enige resistentie tegen de werkzame stof doordat bij elke bespuiting wel stukjes schimmel overleven. Die overlevers worden uiteindelijk minder gevoelig
Hetzelfde effect had spuiten met een lage dosering. Bij de normale dosering bleef de gevoeligheid gelijk. Engels raadt daarom het gebruik van lage doseringen af, zeker als dat iedere keer met hetzelfde middel gebeurt. Afwisselen met een andere middel kan wel. (LeNo)
Jonge academici vinden bijna allemaal werk
Academici vinden nu aanzienlijk makkelijker werk dan vorig jaar. Slechts drie procent van de afgestudeerden uit 1996 zoekt nog naar werk. Een jaar geleden lag dat percentage nog op 5,4 procent. Ook zijn de salarissen van afgestudeerden van opleidingen die hot zijn sterk gestegen
Dat blijkt uit een enquete die het weekblad Elsevier liet uitvoeren onder 4900 studenten die vorig jaar hun bul haalden, verspreid over 43 studierichtingen. De studies tandheelkunde, informatica, technische bedrijfskunde en fiscaal recht bieden de meeste kans op een goed betaalde baan
Een op de drie academici zegt overigens voor hun huidige baan geen universitaire opleidingen nodig te hebben. Nog eens eenderde denkt de baan ook te hebben kunnen krijgen met een andere universitaire studie
Wie gezondheidskunde of psychologie heeft gedaan, merkt dat deze studies de afgelopen jaren populair zijn geworden. De afgestudeerden verdringen elkaar voor een baan, die ze respectievelijk na elf en twaalf maanden vinden. Een jaar geleden deden zij daar tussen de zeven en acht maanden over
Ook opvallend is dat werktuigbouwkundigen er tegenwoordig langer over doen om werk te vinden. Hun zoektijd steeg van een half jaar naar drie maanden. Werktuigbouwkundigen hebben tegen dat zij niet handig zijn met computers. Ze kunnen daardoor niet, zoals andere technici, aan de slag in de overspannen informatica-branche
In het Elsevier-onderzoek spannen tandartsen in alle opzichten de kroon: zij komen het snelst aan het werk en verdienen ook nog eens het meest. Hun gemiddelde beginsalaris is 5000 gulden. Alle andere studies komen uit tussen de 2200 en 3400 gulden. (HOP)
WSO krijgt twintigduizend gulden voor DLO-dag
De Wageningse Studenten Organisatie heeft van de raad van bestuur twintigduizend gulden gekregen uit het KCW-stimuleringsfonds om een DLO-dag voor studenten te organiseren. De studentenbond wil voor alle DLO-instituten een open dag organiseren in september of oktober. DLO zegt veel te bieden te hebben voor studenten. Wij willen wel eens gaan kijken waar we mee gefuseerd zijn, zegt WSO-voorzitter Ingeborg van Ansem
Van Ansem hoopt tweehonderd studenten te trekken met de open dag. Tijdens de dag wil ze ook ruimte voor discussie met de hoge heren van KCW. (KVe)
Stabiele eiwitten houden droge zaden in leven
Een netwerk van speciale eiwitten en suikers zorgt ervoor dat sommige plantencellen bestand zijn tegen uitdrogen. Dat zegt dr ir Wim Wolkers in het proefschrift waar hij 27 mei op promoveerde bij plantenfysioloog prof. dr Linus van der Plas
Met name cellen in pollen en zaden zijn bestand tegen langdurig uitdrogen. Wolkers onderzocht de mechanismen die de cellen in staat stellen om in leven te blijven met een minimale hoeveelheid water. De celinhoud van uitgedroogde cellen wordt volgens Wolkers met behulp van suikers en speciale eiwitten omgezet in een glas, een extreem stroperige vloeistof. Omdat de celinhoud op die manier vloeibaar blijft, blijven kwetsbare celonderdelen intact. De cel maakt tijdens het uitdrogen speciale LEA-eiwitten, die ankers vormen in het netwerk van suikermoleculen en het overgebleven water en de stroperige vloeistof stabiliseren
Wolkers ontdekte verder dat eiwitten in zaden beter tegen hoge temperaturen bestand zijn dan die in pollen. Hij denkt dat dat komt doordat in zaden meer van de speciale LEA-eiwitten worden aangemaakt. Die zouden de andere eiwitten dus niet alleen beschermen tegen uitdrogen, maar ook tegen hoge temperaturen
Dat zaden na verloop van tijd hun kiemkracht verliezen, komt volgens Wolkers niet doordat de eiwitten afgebroken worden. Zaden die dertig jaar waren opgeslagen hebben nog ongeveer dezelfde eiwitstructuur als verse zaden. De membranen van de cellen raken door de tand des tijds waarschijnlijk dermate beschadigd dat de zaden niet meer kiemen
Wolkers gaat na zijn promotie in Cambridge onderzoeken of het mogelijk is bloedcellen uitdroogtolerant te maken. Dat zou het mogelijk moeten maken om bloed in gedroogde vorm op te slaan. (KVe)
Ondernemingsraad: DLO moet management verbeteren
De ondernemingsraad van DLO stemt onder voorwaarden in met de verzelfstandiging van DLO en het ondernemingsplan van de nieuwe organisatie. De belangrijkste voorwaarde is dat de DLO-instituten hun management op orde brengen en stuk voor stuk een gedegen marktanalyse uitvoeren
Als het KCW-bestuur niet aan deze eis kan voldoen dan is er de facto sprake van een negatief advies, schrijft de ondernemingsraad. Hier kunnen we mee verder, reageert bestuurslid ir Kees van Ast van KCW
De financiele uitgangspositie van DLO blijft zorgelijk, schrijft de ondernemingsraad. Het KCW-bestuur heeft zich tot nu toe vooral gericht op onderhandelingen met het ministerie van LNV over geld en veel minder aandacht geschonken aan ontwikkeling van de organisatie en optimalisatie van de bedrijfsvoering. Dat laatste is echter essentieel, wil DLO succesvol zijn als marktorganisatie, meent de ondernemingsraad
Ook legt het ondernemingsplan van DLO te veel nadruk op de omzet. De resultaten over 1997 hebben aangetoond dat zelfs een explosieve groei van de omzet niet hoeft te leiden tot meer rendement als de kosten niet beheerst worden. De instituten moeten de komende jaren meer aandacht besteden aan project- en financieel beheer, stelt de raad. Hij denkt dat de 25 miljoen gulden voor reorganisaties binnen DLO, door het KCW-bestuur gereserveerd, onvoldoende is en stelt voor gebouwen en terreinen te verkopen om dit budget te verhogen. Daarnaast wil de ondernemingsraad een garantiefonds voor instituten die door een tijdelijke dip in de markt in financiele problemen komen
Voorts wil de ondernemingsraad eerst helderheid over de toekomstige structuur van DLO, voordat de dienst zelfstandig kan worden. Het bestuur moet snel aangeven welke instituten overblijven na concentratie van de huidige twaalf, wie de leiding krijgen van deze instituten, wat hun takenpakket en marktperspectieven zijn en welke reorganisatiekosten ze verwachten
Bestuurslid ir Kees van Ast vindt het raadsadvies belangrijk en zorgvuldig en gaat overleggen met de instituten over de voorwaarden van de ondernemingsraad. Hij schat dat er na concentratie vijf tot acht DLO-instituten overblijven. Divisievorming is niet van de baan, stelt Van Ast. Er is een misverstand; voor het bestuur is divisievorming hetzelfde als samenvoeging van instituten. We gaan eerst de afzonderlijke reorganisaties bij de instituten afronden en ze dan pas samenvoegen. De financiele basis van DLO is niet riant, beaamt Van Ast. We zullen de komende jaren moeite hebben om de vaart erin te krijgen. (ASi)
Nieuwsfoto, Ondernemingsraad DLO
Keukens: Het management moet aangepast. Veel directeuren zijn geconditioneerd; ze konden altijd leuke dingen doen en het ministerie van LNV repareerde de schade wel. Nu moeten ze zelf zorgen voor continuiteit, ze zijn verantwoordelijk voor het resultaat. We hoeven niet rigoureus in te grijpen, maar er moeten wel duidelijke kwaliteitseisen komen waar het management naartoe moet groeien. (ASi, foto GyA)
Zorgvuldig werken voorkomt zwartnervigheid in kool
Telers die goed opletten en zorgvuldig werken hoeven geen last te krijgen van infectie met de bacterie die door aantasting van de koolbladeren zwartnervigheid veroorzaakt. Die conclusie valt te trekken uit het onderzoek van Corne Kocks, die 26 mei promoveerde bij Fytopathologie
In Nederland hebben sommige telers zoveel last van zwartnervigheid dat hun hele perceel besmet is geraakt. Het enige wat er dan nog op zit is de hele boel onderploegen. Andere telers zijn vrij van besmetting. Kocks wilde weten hoe dat komt
Verse afvalhopen, waarin de bacterie kan overleven, blijken een groot gevaar te zijn. Toch kan een hoop niet het hele veld besmetten, want de bacterie kan zich hooguit vijf meter verspreiden. Om de bacterie op een volgende plant te krijgen is er vocht nodig. 's Morgens vroeg als de plant als het ware vochtdruppeltjes uitademt, kan de bacterie mee naar buiten komen. Gaat het daarna regenen, dan komt de bacterie via spatten op een andere plant terecht. Vervolgens zijn temperaturen van meer dan 27 graden Celsius nodig om de bacterie te laten groeien
Vanwege het spatten is de reikwijdte van de bacterie niet groot. Dus kan een volledige infectie van het veld niet van alleen afvalhopen kan komen. Ook overleving van de bacterie op de bodem kan ook zorgen voor besmetting. Daarvoor heeft de bacterie onverteerd blad nodig. Freest de teler het bladmateriaal in het najaar onder, dan heeft de bacterie op de grond overlevingskansen
Toch blijven er dan nog twee infectiewegen over. De eerste is verspreiding via de onkruideg 's morgens vroeg, als de bacterie de bacterie uitademt. Verder kan het zaad of de zaailingen besmet zijn. Hoewel Kocks dit niet heeft onderzocht, vindt hij het wel aannemelijk. Een kweker die bijvoorbeeld een gesloten watersysteem hanteert, waarbij het water dat de planten niet opnemen wordt hergebruikt, kan via een besmet plantje al zijn zaailingen infecteren. Bovendien staan er enkele duizenden plantjes op zes vierkante meter. Een infectie in het midden kan zich makkelijk over het hele veldje verspreiden. De suggestie dat het zaad besmet kan zijn, werd Kocks overigens niet in dank afgenomen. Een veredelingsbedrijf dat ik die suggestie deed, is nu voor mij gesloten. (LeNo)
Bregt nieuwe hoogleraar Geoinformatiekunde
Dr ir Arnold Bregt (38) is door het college van bestuur benoemd tot halftijdhoogleraar Geoinformatiekunde. Zijn onderzoek en onderwijs zal zich vooral richten op de inzet van geoinformatiesystemen voor bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied
Bregt studeerde cum laude af in de bodemkunde en bemestingsleer aan de LUW. Van 1983 tot 1989 was hij hoofd van de afdeling Toegepaste informatica en statistiek bij de Stichting voor bodemkartering in Wageningen en sinds 1989 werkt hij bij het Staring-centrum (SC-DLO). In 1992 promoveerde hij aan de LUW op het proefschrift: Processing of soil survey data. Na zijn promotie was hij nog een jaar gastmedewerker bij het National Institute for Agro-Environmental Sciences in Japan
Momenteel is hij hoofd van de afdeling Geoinformatie van SC-DLO en een dag in de week projectleider bij het overlegorgaan voor vastgoedinformatie RAVI. Ook werkt hij als docent voor Nieuwland Opleidingen
Samen met een nog te benoemen halftijdhoogleraar Geoinformatiekunde met bijzondere aandacht voor remote sensing volgt Bregt dr ir Martin Molenaar op, die vertrok naar het ITC in Enschede. (MS)
Unilever-onderzoeker Boom wordt hoogleraar Proceskunde
Dr ir Remko Boom (33) is door het college van bestuur benoemd als voltijds hoogleraar Levensmiddelenproceskunde. Boom volgt daarmee prof. dr ir Klaas van 't Riet op, die sinds oktober 1996 adjunct-directeur bij TNO Voeding is en sindsdien nog maar een dag in de week als hoogleraar aan de LUW werkt
Boom studeerde chemische technologie aan de Universiteit Twente. Hij promoveerde cum laude bij prof. dr Kees Smolders van de onderzoeksgroep Membraantechnologie. Sinds 1992 werkt hij bij Unilever als onderzoeker en later ook als projectleider op het gebied van de membraantechnologie
Collega-hoogleraar dr ir Fons Voragen verwacht dat Boom vanaf september als voltijdhoogleraar aan de slag gaat. Boom gaat zich bezighouden met fysische overdrachtsprocessen en (bio-)chemische transformatieprocessen als membraanscheidingen, drogen en verhittingsprocessen en ook met het modelleren daarvan. (MS)
Speelman: Wageningen moet beta en gamma combineren in het onderwijs
Een universiteit moet een student juist op dat terrein bijspijkeren dat hij later moeilijk oppakt, zoals een brede en diepgaande orientatie op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers. Toen de Technische Hogeschool Delft universiteit werd, voegde ze maatschappelijke en filosofievakken toe aan het curriculum. Nu is ze die vakken weer aan het wegbezuinigen en dat is de verkeerde weg. Dat betoogde filosofiehoogleraar dr ir Egbert Schuurman tijdens de discussie Zin of nut; de student tussen markt en academische vorming. De discussie was georganiseerd door de Christen Studentenfractie, ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
Topmanagers van bedrijven als Shell en Unilever zien dat het bedrijfsleven gebaat is bij een universiteit die zich aan haar oorspronkelijke taak houdt, aldus Schuurman. Ook KLV-directeur ir Henk van 't Klooster stelde dat het bedrijfsleven niet zit te wachten op mensen die alleen maar kunstjes hebben geleerd
Prorector prof. dr ir Bert Speelman stelde dat het bedrijfsleven het onderwijs niet mag bepalen. Bedrijven zeggen de ene keer dat ze breed opgeleide mensen willen en de andere keer willen ze juist specialisten. Als je daar te veel rekening mee houdt, riskeer je dat je uit fase gaat lopen
Basiskennis moet in de opleiding dominant zijn, meent Speelman. Studenten wilden niet te veel basisleggende, vormende vakken in hun eerste jaar. Ze wilden snel zicht krijgen op hun beroepsprofiel. Toen wij dat dapper hadden gedaan, kreeg je in Nederland een tegenbeweging: de vorming van brede basisopleidingen. Zou zo'n bredere opleiding toch niet beter zijn? Het combineren van beta en gamma in een opleiding zou toch juist in Wageningen van de grond moeten komen, filosofeerde Speelman. Er komen straks ook studenten van het vwo die in de tweede fase een bredere focus hebben ontwikkeld. (MS)
Allochtonen doen werkervaring op in kassen Unifarm
Vanaf 8 juni geeft Proefcentrum Unifarm van de LUW acht allochtonen de kans ervaring op te doen in het werken met verschillende gewassen en teeltsystemen. Alle kandidaten zijn Wageningse vluchtelingen met een verblijfsstatus, die langer dan een jaar werkzoekend zijn
De allochtonen leren vier dagen in de week over de theorie en de praktijk van het werken in de kas, met behoud van uitkering. Na een aantal maanden volgt een stage bij een bedrijf elders in Nederland
Bureau Nieuwland in Wageningen verzorgt de theorielessen en begeleidt de allochtonen naar een stageadres. Aan het eind van het jaar moeten alle vluchtelingen stage lopen op een bedrijf in de groensector. We hebben veel positieve reacties gekregen van bedrijven, stelt Anita Monster, hoofd algemene zaken van Unifarm. We hopen dat veel kandidaten na de stage een contract aangeboden krijgen. De markt trekt aardig aan de laatste tijd, dus ik zie het niet somber in.
De gemeente Wageningen heeft toegezegd een groot deel van de kosten, ongeveer een ton, te betalen. De LUW zal de kosten van een werknemer betalen, ongeveer dertienduizend gulden
Het idee voor dit werkervaringsproject komt van Hassan Isaaq, een Somalische vluchteling die al vier jaar bij Unifarm werkt. Hij was enthousiast over zijn werk en kreeg vragen van vrienden en kennissen of hij voor hen ook iets kon regelen. Een jaar geleden begon hij samen met Unifarm zijn ideeen uit te werken
Als het project een succes blijkt, zal het zeker een vervolg krijgen, aldus Monster. Het is mogelijk dat in de toekomst ook andere gemeentes een werkervaringsplaats kopen. (MBe)
Laat varkens wennen aan uitstapjes
Varkens die een aantal malen uit hun hok zijn gelaten, laten zich later makkelijker de vrachtwagen in drijven. Dat concludeert Nicoline Geverink, die op 29 mei hoopt te promoveren bij prof. dr Victor Wiegant
Varkens ervaren het transport over de weg naar het slachthuis niet als een prettig uitje. De hartslag verandert en ook een andere maat voor stress, het niveau van het bijnierschorshormoon cortisol, gaat omhoog. De stress kan leiden tot een verandering in het spiermetabolisme rondom het slachttijdstip en daardoor een slechte vleeskwaliteit
Geverink onderzocht het effect van het transport op het welzijn van het varken en de kwaliteit van het vlees. Ze begon op de boerderij. Het varken zit zes maanden in een hok en leert niet omgaan met veranderingen. Daarom bedacht ze een uitje. Tien keer opende ze de deur van het hok, liet de varkens tien minuten in de gang rondlopen en zette ze daarna in een transportbox. Daarmee reed ze de stal rond. Al na twee keer kwamen de dieren meteen uit hun hok. Daardoor had het boerderijpersoneel op de slachtdag minder tijd nodig om de varkens te laden. Geverink veronderstelt dat deze varkens daardoor minder ruw worden opgedreven. Dat komt hun welzijn ten goede en het personeel heeft minder zwaar werk. Wel blijkt het vlees van deze varkens iets bleker te zijn dan van de controlevarkens
Het rijden in de vrachtwagen bleek een enorme invloed te hebben op de varkens. Een groep varkens bleef in een stilstaande wagen staan, een andere groep werd daadwerkelijk gereden. In de auto is de hartslag van de getransporteerde varkens hoger, maar de hartslag daalt weer zodra de wagen stopt. De hartslag daalt zelfs verder dan die van varkens die stil in een vrachtwagen staan en blijft ook een tijdlang lager. Ook zijn de dieren minder actief. Dat betekent dat de varkens uitgeput zijn. Geverink verwacht dat de rit een slechtere vleeskwaliteit veroorzaakt, maar dat heeft ze niet gemeten
Wat wel duidelijk een slechtere vleeskwaliteit oplevert, is het mengen van de varkens op het slachthuis. Het is gebruikelijk om de varkens twee uur te laten wennen voordat ze geslacht worden. Dat zou de kwaliteit van het vlees ten goede komen. Varkens uit verschillende mesthokken worden in grote ruimten bijeen gezet in groepen van dertig tot negentig dieren. Geverink: Twintig jaar geleden werd al gezegd dat het niet goed is om varkens te mengen. Maar in de grote slachthuizen die wij hebben bezocht is het nog steeds de standaardpraktijk. Ze constateerde dat de varkens veel vechten, maar dat veertig procent van de varkens helemaal niet bij de gevechten betrokken is. Ook merkte ze dat de grootste vechters de dieren zijn die altijd al agressief waren, bijvoorbeeld bij het voeren. Geverink komt met een simpele oplossing: kleinere hokken op het slachthuis, zodat de dieren in hun oorspronkelijke groep kunnen blijven zitten. (LeNo)
Studenten hebben minder geld dan andere jongeren
Studenten geven per maand gemiddeld 1500 gulden uit. Dat is veel minder dan werkende jongeren, maar duidelijk meer dan zij volgens de normen van de studiefinanciering horen te krijgen. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS vergeleek de uitgaven van op zichzelf wonende studenten met die van alleenstaande jongeren die niet studeren. Studenten blijken per jaar ruim 18.000 gulden uit te geven, zo'n 3.500 gulden minder dan hun leeftijdsgenoten buiten het onderwijs
Volgens de normen van de studiefinanciering moet een student op kamers rondkomen van ongeveer 1230 gulden per maand. Dat bedrag is opgebouwd uit basisbeurs, aanvullende beurs en een bijdrage van de ouders. Volgens het CBS geven studenten in de praktijk dus duidelijk meer uit. Waar zij dat geld vandaan halen, onderzocht het CBS niet
De CBS-gegevens wijzen in dezelfde richting als onderzoek dat het Nijmeegse instituut IOWO vorig jaar deed. Daaruit bleek dat uitwonende studenten maar liefst 1875 gulden per maand besteden. De IOWO-onderzoekers hielden zelf echter een slag om de arm: hun cijfers waren rafelig
Studenten blijven in hun uitgaven wel duidelijk achter bij andere jongeren. Volgens het CBS besteden die per maand zo'n 1800 gulden. Studenten moeten uiteraard meer geld uittrekken voor onderwijs en gaan ook vaker op vakantie. Maar ze besteden minder aan huur en aan zaken als een radio of een televisie
Hoewel studenten door de week of in het weekend gratis kunnen reizen met hun OV-kaart, geven ze toch nog 35 gulden per maand aan bus, tram en trein uit. Dat is maar vijf gulden minder dan andere jongeren. Die rijden echter veel meer auto: een op de vier heeft een auto, tegen een op de vijftig studenten. (HOP)
Studenten doen nauwelijks beroep op landelijk steunfonds
Jarenlang zeurden de twee studentenbonden ISO en LSVb dat minister Ritzen financiele steun moest geven aan studenten die actief zijn in landelijke jongerenorganisaties. Maar nu het geld er is, blijkt het niet gebruikt te worden
Een jaar geleden konden studenten die zich op landelijk niveau met politiek of onderwijs bezighouden voor het eerst een jaar lang aanspraak maken op een beurs van het ministerie van 2300 gulden bruto per maand. Slechts acht studenten dienden echter een aanvraag in. En ook dit jaar hebben maar acht studenten de weg gevonden naar het fonds. Dat was bestemd voor maximaal twintig studenten. Veel te weinig, vonden beide bonden indertijd, maar Ritzen hield voet bij stuk
Het valt erg tegen, erkent ISO-voorzitter Erik van Buiten. Maar een verklaring is snel gegeven. Bijna niemand weet van het fonds. Je kon tussen 1 mei en 1 juni een aanvraag indienen. Als je het zo aanpakt, krijg je natuurlijk ook weinig respons. Ritzen adverteerde de regeling alleen in het blad Uitleg, waarin onderwijsambtenaren nieuwe regelingen toelichten, en in de Staatscourant. Van Buiten: Welke student leest nou zulke bladen?
Alle hogescholen, universiteiten en studentenorganisaties krijgen binnenkort een brief om hen op het bestaan van het fonds te wijzen. Bovendien wordt de inzendtermijn verlengd tot 1 augustus. Maar of dat veel uithaalt, betwijfelen de bonden
De toelatingscriteria zijn zo scherp dat maar weinig studenten zo'n beurs kunnen krijgen. Als dat niet verandert, wordt het nooit wat met dat fonds, zegt LSVb'er Joeri Oudshoorn
De bonden betreuren het dat Ritzen studenten uitsluit die zich met cultuur of sport bezig houden. Iemand die zich fulltime inzet voor het Nederlands Studenten Orkest valt buiten de boot. Terwijl dat toch heel nuttig werk is, want over de grote waarde van dat orkest is iedereen het wel eens, zegt ISO-voorzitter Van Buiten. (HOP)
Communicatie over natuurbeleid ligt nooit vast
Het is onmogelijk een algemene checklist te maken die bij de opstelling van natuurbeleidsplannen zorgt dat de communicatie tussen boeren, overheid en wetenschappers optimaal verloopt. Dat concludeert voorlichtingskundige drs Noelle Aarts in haar proefschrift Een kwestie van natuur, dat ze op 2 juni zal verdedigen
Overheidsinstanties willen graag een checklist inzetten voor betere communicatie met en overreding van boeren. Elk natuurbeleidsplan heeft echter zijn eigen sociale, economische en natuurlijke context. Die constant veranderende context is veelal bepalend voor de manier waarop de verschillende belangengroepen over natuurbeleidsplannen oordelen. Het is daarom volgens Aarts belangrijk om alle partijen zo vroeg mogelijk bij communicatieprocessen over natuur en natuurbeleid te betrekken
Aarts deed als een van de eersten empirisch onderzoek naar communicatieprocessen bij de invoering van een natuurbeleidsplan, bij de ontwikkeling van een natuur- en milieubeleid van Milieucooperatie de Peel en bij een publiek debat over natuur en natuurontwikkeling binnen het Rathenau Instituut. Haar conclusies sluiten aan bij de nieuwe stroming binnen de voorlichtingskunde, die pleit voor integraal ontwerpen
In plaats van een checklist biedt Aarts vijf aanbevelingen voor een betere communicatie. Zo benadrukt ze het belang van de dynamische relatie die de verschillende onderhandelingspartners hebben, de wil die achter argumenten van partijen schuilgaat, fundamentele tegenstellingen die bespreekbaar moeten worden gemaakt, en overeenkomsten die aanknopingspunten vormen voor toekomstige oplossingen. Daarnaast adviseert ze om naast een aantal doelen voor de korte termijn een geintegreerde visie te ontwikkelen voor de langere termijn. (MWo)