Nieuws - 15 augustus 1996

Nieuws (3)

Nieuws (3)

Nieuws (3)
Buikdansen en vuurspuwen op oosters themafeest
Het zit echt heerlijk!, roept een studente naar enkele groepsgenoten beneden haar. Dave van Boxtels kameel Charly blijkt vroeg op de avond erg in trek. Van Boxtel heeft een verhuurbedrijf in dieren; zo leverde hij ook de olifant voor de Rollo-reclame. De rondritjes die hij nu voor de AID-tent verzorgt, zijn een routineklus. Ze vormen de inleiding van het themafeest dat dinsdagavond in de tent plaatsvindt
Ferry Torres is inmiddels gearriveerd met een busje vol tijgerpythons, vogelspinnen en een heuse alligator. Zijn act gaat meestal goed, verklaart hij. Maar soms ook niet, getuige een ontbrekend stukje wijsvinger. Binnen brengt een Koerdisch bandje uit Arnhem de sfeer erin met vrijheidsliederen. Leden van de Wageningse toneelgroep WDT hebben een echte tuinslang bereid gevonden om kunsten te vertonen. De buikdanseres is er ook weer
Pas als de fakir aantreedt is de tent echt vol en heeft een groot deel der eerstejaars zich op de grond neergevleid. De fakir stapt met blote voeten door wat niet al te glassig glas lijkt, gaat er vervolgens met zijn buik in liggen, haalt ook nog wat dames uit het publiek om op hem te gaan staan, en dan is zijn act alweer voorbij
Achteraan zit Heleen Harenberg uit groep 26 op de grond; krukken liggen naast haar. De aankomend studente Huishoud- en consumentenwetenschappen heeft 's middags bij het sporten een dijbeenblessure opgelopen. Ze kwam in een zwembadje ongelukkig in aanraking met een groepsgenoot, die zich verderop nog wat schuldig staat te voelen. Harenbergs AID zal verder zonder dans en drank moeten verlopen, maar vooralsnog is ze daar nog niet depressief van. Mijn groep zorgt goed voor me, het doet alleen erg zeer.
Op het podium hebben Torres en zijn assistente een kwartet slangen uit een kist getoverd. Een studente mag de slang een kusje geven. Applaus. De alligator brengt een lichte schrikreactie teweeg wanneer hij van het podium tuimelt en zich naar de voorste gelederen begeeft. Torres heeft het allemaal in de hand en ligt even later met het beest op de grond. Geklap alom
Mentoren Marieke Boutkan en Annefleur Lohman van groep 43 - zwarte hoofdbandages met opgespelde cobra - kunnen het allemaal wel waarderen. De twee vijfdejaars Landinrichtingswetenschappen hebben het naar hun zin. Ik heb zelf nooit AID gelopen, verklaart Lohman. Het is net een ontdekkingsreis.
Dat is het moment gekomen voor enkele prijsuitreikingen. Groep 65 heeft met het levend ganzenborden op de sportdag een taart gewonnen. Helaas zijn ze er niet
De prijs voor de beste limerick gaat naar groepje 23: Er was eens een AID-loper in Wageningen, die probeerde het AID-lied te zingen. Hij bleef wakker de hele nacht en zong uit volle kracht over 1001 sprookjesachtige dingen. Beloning: dertien kaartjes voor de Efteling, met dank aan ABN-Amro. Tot slot een prijs voor de best uitgedoste persoon van vanavond. Gerard uit groepje 57 bestijgt in zilverkleurige sultans-outfit het podium. Een ballonvaart valt hem ten deel
De fakir sluit vuurspuwend het themafeest af. Op de klanken van een oosterse versie van het AID-lied stijgen de vlammen hoog op. Straks vliegt de tent nog in de fik, roept iemand verschrikt. Zover komen de vlammen gelukkig niet. (GE)
KSV-presentatie troost eerstejaars
Wat is een goede reden om geen lid te worden van een vereniging? Eeh, omdat het veel tijd kost?Dat is het foute antwoord; wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat leden van een studentenvereniging net zo veel tijd aan hun studie besteden als studenten die geen lid zijn. De tijd die een lid doorbrengt op de vereniging, hangt een niet-lid voor de tv. Geen punten in deze ronde.
Quiz, rap en Spice Girls zetten de toon van de verenigingspresentatie van KSV Franciscus. Licht in alle kleuren van de regenboog overspoelt het podium. Begeleid en vaak overstemd door dreunende bassen schreeuwen de Franciscanen hun vrolijkheid van het podium. Maar er is ook tijd voor gevoeligheid. Een lid denkt zingend terug aan zijn vrienden van de middelbare school, met het pathos van een Kinderen-voor-Kinderen-lied over een gestorven huisdier. Hoewel de scholieren hebben beloofd elkaar nog vaak op te zoeken, vreest hij dat dat niet zal gebeuren. Het volgende lied biedt de uitkomst voor de eerstejaars-blues. Kom naar KSV, daar heb vrienden om je heen. Een nieuw leven begint hier.
De KSV-versie van de Spice Girls moet eerstejaars over de streep trekken die vrezen voor studievertraging door het lidmaatschap van de vereniging. Springend over het podium drukken ze de eerstejaars op het hart: Plan je alles goed, dan heb je tijd genoeg. (HvL)
Eerstejaars student levert gemeente bijna zeshonderd gulden op
Voor de gemeente Wageningen is het van belang dat eerstejaars zich zo snel mogelijk inschrijven als inwoner van Wageningen. Het geld dat een gemeente jaarlijks krijgt uit het gemeentefonds is namelijk voor een deel afhankelijk van het aantal inwoners. Iedere inwoner levert de gemeente 287 gulden op. Eerstejaars brengen nog eens extra geld in het laatje. Voor inwoners onder de twintig, een criterium waar het merendeel van de eerstejaars aan voldoet, ontvangt de gemeente bijna driehonderd gulden extra
Een rekensommetje is snel gemaakt: de achthonderd introductielopers alleen al leveren de gemeente 4,5 ton aan inkomsten op - mits ze zich inschrijven
De afgelopen jaren is het aantal eerstejaars aan de Landbouwuniversiteit flink gedaald. Toch betekende de komst van enkele honderden studenten minder geen financiele strop voor de gemeente. Doordat Wageningen veel nieuwbouw heeft gepleegd bleef het aantal inwoners ongeveer gelijk, zo meldt een medewerker van de afdeling Financien
De bijdrage die studenten aan de locale economie leveren, is lastiger in cijfers uit te drukken. Erg koopkrachtig zijn ze niet, weet wethouder Peter Spitteler van Economische zaken. Enkele jaren geleden kwam uit onderzoek naar voren dat de gemiddelde koopkracht in Wageningen slechts 86 procent bedraagt van de gemiddelde koopkracht in Nederland. Dat lage gemiddelde komt vooral door het relatief grote aantal studenten in Wageningen, zegt Spitteler. Die hebben immers weinig te besteden. Hoewel de studenten weinig koopkrachtig zijn, denkt Spitteler dat hun aanwezigheid toch economisch belangrijk is voor Wageningen: ze houden de stad levendig en aantrekkelijk. (LKe)
Unitas biedt heftige diapresentatie
Op Unitas zit dinsdagavond bijna iedereen buiten aan de nasi goreng met kip, kroepoek en atjar. Zo uitgebreid eet ik normaal thuis niet, verklaart een introductieloper. Om even over half acht gaat het licht in de kroegzaal uit. Tijd voor de verenigingspresentatie
Een muziekje zwelt aan, een schreeuw klinkt uit de boxen. Als de rook op het podium is opgetrokken ziet het publiek een licht wiegend figuur op een stoel, het hoofd op de knieen, met een soort dwangbuis aan. Onverstaanbaar vervormde stemmen klinken. Dia's verschijnen op de schermen links en rechts van de figuur: ayatollahs, mensen met bivakmutsen, AIDS-kinderen, vliegtuigongelukken, Vietnam. De figuur - een jongen - staat op en roept de zaal in: Dit wil je toch niet?! Jij wilt toch gewoon studeren wat je wilt, doen wat je wilt? Je wilt toch een eigen leven leiden?
Vervolgens krijgt het publiek, eveneens middels dia's, een impressie van het dagelijkse leven op Unitas voorgeschoteld: de keuken, de kroegzaal, de bandjes, zeefdrukken, dansen, theater maken et cetera. De jongen verschijnt weer ten tonele. Hier kun je het tuinhekje verven, naakt op het dak liggen, zeefdrukken, flipperen, films draaien, films kijken, boeren en scheten laten, verantwoordelijk zijn! Twee dia's met Unitas besluiten de korte doch tamelijk heftige presentatie. De reacties zijn lauw, het applaus bescheiden. Maar de sportdag was dan ook erg warm. Als de paar honderd introlopers naar buiten schuifelen, liggen folders in de vorm van een medicijnbijsluiter voor het avondprogramma Stimuli Annuell klaar. (GE)
Meer vrouwen dan mannen

Van de 780 deelnemers aan de introductietijd zijn vierhonderd vrouwen en driehonderd mannen. Deze cijfers zijn gebaseerd op de voorinschrijvingen. Van de tachtig laatkomers is het geslacht bij de CAID onbekend. Een kleine honderd introlopers begint een studie aan hogeschool Diedenoort, de rest gaat naar de universiteit. (SVk)
Vooral LUW-medewerkers luisteren naar AID-radio
Swingend staat discjockey Bas Keukens achter het mengpaneel. Als de cd is gestart, duikt hij in de koffer om een nieuwe te zoeken. Willem Kusters wijst uit het raam naar een metalen spriet, gemonteerd aan het balkon. Dat is eigenlijk het enige illegale dat we doen. Het is de zendantenne van AID-radio. Voor een vergunning zorgen, daar hadden de organisatoren geen tijd meer voor. Uitzenden via de Wageningse lokale omroep kon ook niet. Die is nog uit de lucht, nadat hij vorig jaar zijn vergunning kwijtraakte. Toch heeft Kusters goede hoop dat de zender van AID-radio niet uit de lucht wordt gehaald. We hebben een afspraak met radio Totaal, een legale lokale omroep. Zij vinden het niet erg dat we hun zender hier vijf dagen weg drukken.
Een paar maanden geleden ontstond het idee tijdens de Algemene introductiedagen radio-uitzendingen te maken en een cd te produceren. Wekenlang was dat het enige waar Kusters en zijn twee vrienden mee bezig waren. Ondanks alle voorbereidingen leek het op het laatste moment toch nog de mist in te gaan. Maandagochtend was de zender kapot. Het bleek een los draadje, dat snel was gerepareerd
Hoewel bedoeld voor de introlopers, lijkt het station vooral luisteraars te trekken onder studenten die voor hun examens leren en medewerkers op het hoofdgebouw van de LUW. Medewerkers van de postkamer en het bureau Kennisbemiddeling belden zelfs op om een plaatje aan te vragen. De zender is niet altijd goed te ontvangen op de radiootjes die AID-Radio voor vijf gulden per stuk verkocht. Eerstejaars Linda Mulder schetst het probleem. Thuis kun je er wel naar luisteren. Maar ja, wanneer ben je nu thuis? (HvL)