Nieuws - 5 januari 1995

Nieuwjaarsstrop voor zootechnische vakgroepen

Nieuwjaarsstrop voor zootechnische vakgroepen

Nadat tussen kerst en oudjaar zeven CDI-spelers op professionele wijze uit een practicumgebouw waren gestolen zijn de zootechnische vakgroepen aan het begin van het nieuwe jaar hun nieuwe elektronenmicroscoop voor hun ogen kwijtgeraakt. Het apparaat van zo'n drie ton gleed bij aflevering van de lift van de vrachtauto en werd onherstelbaar beschadigd. Onderzoeker dr Jan Rombout zag voor zijn ogen het veertienhonderd kilo zware gevaarte te pletter vallen. In een reflex probeerde ik hem nog tegen te houden, maar daar is geen beginnen aan." De persoonlijke schade bleef beperkt tot de vingers van de onderzoeker, aangezien de chauffeur net op tijd kon wegspringen.

Wie schuld heeft aan het ongeval wordt een zaak tussen de leverancier, Philips Eindhoven, en de transportonderneming. De Landbouwuniversiteit krijgt volgende week al een apparaat dat klaar stond om naar de VS te worden verscheept. De instructiedag op vrijdag 6 januari gaat gewoon door, maar is bij ontstentenis van de eigen microscoop verplaatst naar Eindhoven. Al met al blijft het verlies aan werkdagen beperkt tot een dag of vier, vermoedt Rombout.

De nieuwe microscoop vervangt het achttien jaar oude apparaat op Zodiac. Het gaat om een betrekkelijk eenvoudige transmissie microscoop, waarbij de elektronenbundels door het preparaat vallen. Afhankelijk van de bewerkingen kan op die manier een vergroting worden bereikt van tussen de 100.000 en 200.000 maal.