Nieuws - 26 september 1996

Nieuwe telefooncentrale: weinig storingen, toch veel vragen

Nieuwe telefooncentrale: weinig storingen, toch veel vragen

Sinds afgelopen weekend heeft de Landbouwuniversiteit een nieuwe telefooncentrale: meer capaciteit, snellere buitenlijnen en goedkoper onderhoud. Het project begon meer dan twee jaar terug met een inventarisatie van het telefoongebruik aan de universiteit. Dit weekend knoopte PPT-telecom de kabeleindjes aan elkaar.


Een gesprek op locatie met de medewerkers van de helpdesk blijkt nauwelijks mogelijk. De telefoons blijven rinkelen. Brandt 't lampje? Dan moet u 2000 bellen en daarna hekje hekje." Met de follow-me toets er weer uit, ja." De helpdesk, geinstalleerd in een vergaderzaal van het Computechnion, wordt bemand door Ella van Ieperen van PTT-telecom, Ria Kuiper en Marijke Visser. Tot en met half oktober helpen zij universiteitsmedewerkers bij problemen in het vernieuwde telefoonverkeer. Volgens Visser is dat niet meer dan logisch: Want wat vroeger een simpel toestelletje was is nu zo'n ding."

Tweeenhalf miljoen gulden is uitgegeven om de verouderde centrale te vervangen door een moderne variant, die vierduizend toestelaansluitingen en 150 ISDN-buitenlijnen telt. Enkele voordelen: naar buiten bellen gaat sneller, de onderhoudskosten zijn lager, de capaciteit groter en de mogelijkheid bestaat nu om automatisch door te schakelen naar buiten de universiteit. De ongeveer 130 secretariaten hebben vanaf nu digitale toestellen. De telefonistes van de centrale zijn verhuist van Achter de Aula naar de tweede verdieping van het Computechnion. Technisch gezien zijn er thans drie centrales - De Leeuwenborch, Achter de Aula en het Jan-Kopshuis - hetgeen te maken heeft met de maximale afstand die tussen een digitaal toestel en de centrale mogelijk is.

Projectleider Ron Lukassen, van de directie Infrastructurele voorzieningen, is tot op heden zeer tevreden over het verloop van de omschakeling. Dit weekend heeft een bataljon PPT-telecommers de leidinkjes omgeknoopt en ter hoogte van het Jan-Kopshuis vier grote kabels, goed voor 1800 draadjes ieder, aan elkaar gelast. Daarnaast zijn in alle gebouwen van de LUW digitale toestellen geplaatst en zijn steekproefsgewijs de analoge telefoonapparaten gecheckt.

Toch weet Lukassen van een kleine veertig storingen, inclusief een kapotte telefoon en toestellen waarvan de stekker was uitgetrokken. Een klein aantal, gezien de 40.000 verbindingen die dit weekend zijn veranderd. De klus was ruim op tijd geklaard: vrijdagavond zes uur werd met lassen en omknopen begonnen, zaterdagmiddag om twee uur waren de technici klaar, terwijl ze tot zondagavond de tijd hadden. Lukassen relativeert: Maar goed, zou bij het lassen een fout zijn gemaakt, dan was je zo tien uur verder geweest."

Volgens het hoofd van de telefooncentrale, Marion van de Peppel, vallen de meeste van de aan de helpdesk gerichte telefoontjes in de categorie gebruikersvragen, afkomstig van secretariaten. Ondanks een cursusje van anderhalf uur de weken voorafgaand aan de omzetting, ondanks de bij de digitale telefoons verstrekte handleidingen.

De top drie van meest gestelde vragen volgens Lukassen en Van de Peppel: op nummer een staat de verwarring rond de kiestoon. Die klinkt vanaf maandagochtend voor intern en extern bellen hetzelfde.

Op twee staat de vraag: Onder welk knopje zit het nummer van de professor? Van de Peppel: De toestellen zijn in overleg met de betrokkenen software-matig voorbereid. Dat de telefoon hier desondanks roodgloeiend staat verbaast me echter niets. Want als ik eerlijk ben werden de faciliteiten ook voor de verandering niet optimaal gebruikt."

Op de derde plaats tenslotte staan vragen die betrekking hebben op de voice-mail. Deze optie is ter elfde ure aan de digitale telefoons toegevoegd omdat de gangbare antwoordapparaten niet met digitale toestellen bleken samen te gaan. Lukassen: Een beetje koudwatervrees. Het apparaat bijt niet en er kan niets mee gebeuren. Het was voor mij overigens een verrassing hoeveel van die antwoordapparaten overal stonden." Saillant detail van de voice-mail: Hoe beter u ermee overweg kunt, hoe minder vragen de vrouwelijke computerstem u zal stellen.

Lukassen en Van de Peppel zijn dus tevreden: We zijn er nog niet, maar op het kritische moment ging het goed, dankzij de voorbereidingen van de projectgroep." En mocht de DLO-LUW-fusie er ooit van komen, dan zit het wat betreft de telefoonverbindingen wel goed. Lukassen lacht: DLO en LUW hebben nu hetzelfde type centrale. Maar het in elkaar passen van de nummerplannen, dat wordt een heel ander verhaal."