Nieuws - 16 maart 1995

Nieuwe studiefinanciering

Nieuwe studiefinanciering

Het wetsvoorstel voor de studiefinanciering oogt redelijk dramatisch voor studenten, studentenverenigingen en bestuursorganen waarin studenten zijn vertegenwoordigd. Dat meent hoofd Studentenzaken drs J.G. Bosman na lezing van het voorstel dat minister Ritzen onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Ritzen wil met ingang van 1 september de zogenaamde prestatiebeurs invoeren. Dat betekent dat alle studenten een rentedragende lening krijgen die bij voldoende studieprestaties aan het eind van de studie in een beurs wordt omgezet. Daarvoor moeten studenten volgens de minister jaarlijks minstens zeventig procent aan studiepunten halen en binnen de zes jaar afstuderen.

Bosman: Dat betekent in de praktijk dat studenten zich waarschijnlijk wel twee keer bedenken om in een bestuur te gaan, zelfs als je als student redelijk op schema zit. Als je later in de studie immers iets overkomt, ziekte of overlijden van familie, en je loopt daardoor vertraging op dan kan dat betekenen dat je hele lening rentedragend blijft." De enige uitzondering in het wetsvoorstel geldt voor gehandicapte studenten.