Nieuws - 29 mei 1997

Nieuwe granen

Nieuwe granen

Nieuwe granen
De regio Ommen is, althans volgens De Volkskrant, geheel in de ban van spelt. Is dit eindelijk de oplossing waarop akkerbouwend Nederland zit te wachten?
Spelt is een primitieve graansoort. Sommigen zeggen dat het heel lekker brood oplevert en over smaak valt niet te twisten. Op de Minderhoudhoeve heeft Gerard Oomen een paar jaar spelt geteelt en ik ben daar een paar keer gaan kijken om mogelijke projecten te identificeren. We zouden er geld voor kunnen krijgen, maar zover is het nog niet
Ik denk dat tot tweehonderd jaar geleden veel spelt is verbouwd in Nederland. Deze tarwe heeft een rode korrel en in die tijd ontstond ineens een voorkeur voor witte korrels. Ik vind een opbrengst van honderd ton op 32 hectare niet echt hoog. Het is ongeveer drie ton per hectare; dat komt overigens overeen met de opbrengsten in de biologische landbouw. Oomen haalde volgens mij in de polders tot zes ton per hectare. Maar het gebied rondom Ommen heeft wat slechtere omstandigheden, dus die drie ton is wel redelijk
De opbrengst van gewone tarwe in Zeeland ligt in goede jaren boven de dertien ton per hectare. Die opbrengsten blijven nog steeds stijgen, dankzij verbetering van het genotype, ziektebestrijding en betere teeltmethoden. Ik meen dat de jaarlijkse verbetering nog steeds zo'n twee procent is
Het probleem met spelt is dat er erg veel kaf wordt meegeoogst, al heb ik begrepen dat ze ook daar een markt voor hebben gevonden. Een ander probleem, en dat zou ik graag eens nader onderzoeken, is dat spelt onder wat ongunstige omstandigheden extreem slecht kiemt. We weten niet waardoor dat komt. Het is een wintertarwe en die kenmerkt zich door, bij onregelmatige kieming, in het voorjaar flink uit te stoelen. Daardoor wordt de slechte kieming weer een beetje gecompenseerd, maar je krijgt een slechte veldbezetting
Ik geloof niet dat dergelijke teelten de oplossing vormen voor de akkerbouwproblemen, althans zeker niet voor het gemiddelde bedrijf. Daarvoor zijn de structuurproblemen te groot. Sommige bedrijven kunnen vanuit bulkproductie overgaan op specialty-productie, maar dat blijft toch een fractie van de markt. Ik denk wel dat akkerbouwers nog te veel zeggen: Ik heb grond, ik zet er wat op en dan zie ik wel of er een markt voor is. De teeltomstandigheden in Nederland zijn tamelijk gunstig en akkerbouwers zouden wat meer moeten kijken naar wat de markt vraagt. Dat vergt een omslag in het denken