Nieuws - 10 oktober 1996

Nieuwe cao: meer salaris en korter werken

Nieuwe cao: meer salaris en korter werken

Minister Ritzen heeft de onderwijs-cao vastgesteld en opgelegd aan het hele onderwijs, met steun van slechts twee van de vier bonden. Het CNV en de christelijke ambtenarenbond CFO besloten vorige week het in juli bereikte akkoord over de onderwijs-cao niet te ondertekenen.

Het akkoord biedt personeel tot eind 1998 tenminste 3,5 procent extra salaris; de werkweek wordt per 1 augustus 1998 gemiddeld 36 uur. De precieze invulling van die werktijdverkorting wordt per sector besproken tussen werkgevers en vakbonden.

Nu het akkoord voor het hele onderwijs in kannen en kruiken is, kunnen ook de onderhandelingen in het hbo en wo weer op gang komen. In beide sectoren wordt onderhandeld over een eigen cao, waarin ontslagregelingen, verlof en dergelijke geregeld worden. Het centrale akkoord geeft aan hoeveel speelruimte de onderhandelaars hebben.

In het wetenschappelijk onderwijs verkeren de onderhandelingen nog steeds in een zeer primair stadium", zegt E. Ros van de AbvaKabo. De oorzaak daarvan is volgens haar vooral dat de werkgeverspartij, de vereniging van universiteiten VSNU, veel tijd nodig heeft om voor concrete voorstellen steun te krijgen van haar achterban, de dertien afzonderlijke universiteiten. Desondanks mikt de VSNU nog steeds op een akkoord per 1 januari.