Nieuws - 20 april 1995

Nieuwe aanpak gevaarlijk afval

Nieuwe aanpak gevaarlijk afval

In het WUB van donderdag 30 maart 1995 zijn 3 grote fouten geslopen in het artikel Nieuwe aanpak gevaarlijk afval".

Ten eerste is het nog steeds van groot belang dat logen en zuren van elkaar worden gescheiden. Daarnaast geldt dat bijvoorbeeld binnen de categorie zuren minder afvalstromen nodig zijn dan vroeger het geval was.

Voor 1 januari 1995 bestonden er 18 subgroepen binnen de categorie zuren, hiervan werden er 9 gebruikt als praktische afvalstroom. Dit is teruggebracht tot 3 afvalstromen die hun eigen naam (categorie) hebben gekregen. Hetzelfde verhaal gaat op voor de logen, het aantal subgroepen is teruggebracht van 9 naar 4 categorieen.

Ten tweede wordt er gesuggereerd dat al het gevaarlijk afval van de LUW naar de afvalverbranding Rijnmond werd getransporteerd. Dat is niet het geval. De LUW heeft altijd het gevaarlijk afval waar mogelijk gerecycled. Ook werden zuren en logen al jaren gezuiverd in een ONO-installatie.

Ten slotte heeft de provincie de LUW nooit verboden gevaarlijk afval in te zamelen, maar na uitgebreid onderzoek is gebleken dat dit niet rendabel was.

Daarom heeft de LUW geen inzamelvergunning aangevraagd.