Nieuws - 19 september 1996

Nieuwbouw

Nieuwbouw

De bouw van het nieuwe complex voor het Instituut voor Bos- en Natuurbeheer (IBN-DLO), op de hoek van de Dreeslaan en de Droevendaalsesteeg, is op 13 september begonnen. De vakgroep Bosbouw van de LUW wil alleen verhuizen naar de nieuwbouw van IBN-DLO, als ook de vakgroep Terrestrische oecologie en natuurbeheer (TON) meegaat. De bosbouwers vrezen dat zij anders ondersneeuwen in het DLO-instituut. De vakgroep TON ziet een verhuizing echter niet zitten, omdat de huisvesting te krap is.

De besprekingen tussen de natuurbeheerders van LUW en DLO om bij elkaar te gaan zitten, begonnen een jaar geleden en dateren derhalve van voor het Peper-tijdperk. Het instituut en de vakgroepen dachten in eerste instantie niet aan een fusie, maar als DLO en de LUW tot nauwere samenwerking overgaan, ligt het voor de hand dat het IBN, TON en Bosbouw een organisatie gaan vormen.

De vakgroep TON heeft volgens prof. dr H.H.T. Prins echter weinig zin om te verhuizen. Ten eerste zit de vakgroep nog maar net een jaar in een nieuw gebouw, maar ernstiger vindt hij het ontbreken van een collegezaal en de krappe behuizing in de nieuwbouw van DLO. Wij zijn door het college van bestuur gevraagd de onderhandelingen met DLO aan te gaan, maar het struikelblok is een kwestie van harde vierkante meters. We hebben hier nu een hele redelijke zaal en het is in het belang van onze studenten dat wij in de nieuwbouw ook een collegezaal hebben", aldus Prins. Volgens planning zullen de nieuwe bewoners over anderhalf jaar de nieuwbouw betrekken.