Nieuws - 23 februari 1995

Nieuwbouw voor LU goedkoper

Nieuwbouw voor LU goedkoper

Concentratie van vakgroepen op De Dreijen, Kortenoord en de Leeuwenborch is op termijn aanzienlijk goedkoper dan het handhaven van het huidige versnipperde gebouwenbestand. Ondanks de bezuinigen moet de LU dus vasthouden aan beperkte nieuwbouw op Kortenoord.

Die conclusie trekt de afdeling Gebouwen en terreinen na een inventarisatie van de huisvestingskosten. De afdeling heeft drie verschillende scenario's doorgerekend waarin rekening is gehouden met bezuinigingen uit het Masterplan en toekomstige ontwikkelingen als telewerken. Het college van bestuur onderschrijft de conclusie.

In het meest conservatieve scenario, waarin de vakgroepen zoveel mogelijk in het huidige gebouwenbestand worden opgevangen, heeft de LU een fors tekort op de huisvestingsbegroting. Het gat bedraagt jaarlijks vier miljoen gulden. Bij een sterke concentratie van vakgroepen, het derde scenario, zou de LU daarentegen jaarlijks bijna drie miljoen kunnen overhouden.

De winst komt vooral uit besparingen op onderhoud en schoonmaak en opbrengsten uit verhuur en verkoop van leegstaande gebouwen. Volgens Gebouwen en terreinen zouden het complex Hinkeloord en de onderkomens van Plantenveredeling en Tuinbouw moeten worden afgestoten. In ieder scenario is er van uitgegaan dat de gebouwen in 2010 voldoen aan de huidige veiligheids- en milieu-eisen.

Voor welk scenario ook wordt gekozen, het huisvestingsbeleid moet volgens Gebouwen en terreinen marktgerichter worden. Bij derde geldstroomprojecten moeten de werkelijke huisvestingskosten in rekening worden gebracht. De huidige opslag in het tarief voor derde geldstroom is volgens het hoofd van de afdeling, ir A. Van der Have. bij lange na niet kostendekkend.

Het aantal werkplaatsen voor gastmedewerkers moet worden teruggebracht tot vijf procent van het aantal vaste medewerkers. Willen de vakgroepen meer plaatsen, dan kan dat. Maar daarvoor moet wel betaald worden", aldus Van der Have. De kosten van een werkplaats bedragen 15.000 tot 20.000 gulden.

We willen vakgroepen vooral kostenbewust maken."