Nieuws - 30 maart 1995

Nieuwbouw koopwoningen worden anders verdeeld

Nieuwbouw koopwoningen worden anders verdeeld

De gemeente wijzigt de regels voor de toewijzing van 77 nieuwbouw koopwoningen in de wijk Noord-West. Ze geeft niet langer voorrang aan mensen die een eengezinswoning verlaten, maar aan kooplustigen die een woning met een huur onder de zeshonderd gulden vrijmaken.


Dit, omdat eerdere toewijzingen leerden dat slechts weinig huurders van eengezinswoningen willen verhuizen. Van de 77 woningen worden er 21 in de sociale koopsfeer gerealiseerd, bedoeld voor mensen met een belastbaar jaarinkomen onder de 70.000 gulden. Volgens de oude regels was dat nog 64.000 gulden. Het nieuwe beleid bewerkstelligt volgens Volkshuisvestingsambtenaar P. van Weezel Errens dat goedkopere woningen, dus ook flats, vrijkomen voor de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn: de huurders met lage inkomens.

Van Weezel stelt dat in de afgelopen twee jaar zo'n tweehonderd koopwoningen zijn toegewezen waarbij het achterlaten van een eengezinswoning voorrang gaf. Toen bleek dat huurders van goedkopere eengezinswoningen niet te verleiden zijn tot het verruilen van hun huurwoning voor een koopwoning. De Woningstichting merkte dat juist haar duurdere flats leegliepen. Van Weezel: Nieuwbouwwoningen kunnen qua inhoudprijsverhouding en ligging niet concurreren met bestaande huurwoningen. Het feit dat mensen met hogere inkomens niet doorstromen naar duurdere koop- of huurwoningen wordt met de nieuwe regels niet verholpen. Elders is gepoogd met lokkertjes, zoals verhuisvergoedingen, mensen hiertoe te verleiden maar daar trappen ze niet in. Ze kijken toch wat ze uiteindelijk moeten betalen voor de koopwoning." Het nieuwbouwprogramma in Wageningen richt zich echter niet alleen op het bevorderen van de doorstroming. Van Weezel: Wageningen moet bouwen voor een meer evenwichtige woni
ngvoorraad." Er zijn relatief te weinig koopwoningen en te veel huurwoningen. Ook zijn er te weinig eengezinswoningen (veertig procent) en te veel gestapelde woningen (zestig procent). In omliggende gemeenten ligt deze verhouding precies andersom. Nog voor de zomer wil het gemeentebestuur de discussie openen over nieuwbouwlokaties voor de lange termijn.