Nieuws - 2 november 1995

Nieuw centrum voor onderzoek voedselvergiftiging

Nieuw centrum voor onderzoek voedselvergiftiging

De Universiteit Utrecht en TNO richtten onlangs een Centrum voor Veterinaire Volksgezondheid en Milieuhygiene op. Hierin zullen voedselinfecties en voedselvergiftigingen, veroorzaakt door dierlijke consumptie, worden onderzocht. Het centrum bundelt wetenschappelijke kennis die reeds aanwezig is binnen de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde en TNO Voeding in Zeist. De onderzoekers gaan bestuderen of ziektekiemvrij pluimveevlees haalbaar is. Daarbij kijken ze niet alleen naar bedrijfshygienische omstandigheden, maar ook naar hoe het dier zelf minder gevoelig kan worden voor ziektekiemen. Ze hopen dit in de toekomst ook te doen voor andere delen van de vleessector. Het centrum legt zich toe op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dat later door instituten als het Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rikilt-DLO) in Wageningen en TNO kan worden uitgewerkt.