Nieuws - 2 februari 1995

Nieuw bestuur Junushoff; Kuipers

Nieuw bestuur Junushoff; Kuipers

Het nieuwe bestuur van Junushoff gaat de cultuurbehoeften in Wageningen en omgeving peilen. Maar eerst wordt gepraat met het personeel, omdat zij het meest deskundig zijn. Het bestuur bestaat ondermeer uit deskundigen die bij soortgelijke complexen betrokken zijn geweest. Geen van de bestuursleden had eerder bemoeienis bij de vernieuwing van Junushoff."


Aldus beoogd voorzitter van het nieuwe Junushoff-bestuur, ir M.L.A.M. van Hezik, tevens voorzitter van het Wagenings Ondernemers Contact en in het dagelijks leven directeur van de in Ede gevestigde stichting Standaardbestek burger- en utiliteitsbouw. Van Hezik spreekt van het actualiseren van de uitkomsten van het KKW-rapport. Dat rapport zette begin 1991 de toekomstmogelijkheden van een schouwburg in Wageningen op een rij. De voorzitter in spe benadrukt dat het bestuur hecht aan goed overleg met het personeel en duidelijke randvoorwaarden wil van de gemeenteraad bij de jaarlijkse subsidie van 5,5 ton: En wij gaan niet dicteren hoe de programmering er uit moet zien". Bovendien moet formeel het oude bestuur het nieuwe bestuur nog voordragen. Als ander beoogd bestuurslid wordt mr J.H.G. Janssen genoemd, oud-voorzitter van de Universiteitsraad en oud-lid van de Provinciale Staten voor GroenLinks. Actiegroep Jazeker! Potjandorie meldt bij monde van ir A.D. Rommelse dat de
beoogd bestuursleden zich al verdiept hebben in de brochures van de groep. Hierin beschrijft de groep een podiumkunstenaanbod dat vernieuwend is en waarmee Wageningen zich regionaal zou onderscheiden.

Rommelse bevestigt de geruchten dat bioscoopexploitant G. Kuipers zich voorlopig heeft teruggetrokken als beoogd exploitant voor de nieuwbouw van een theater annex bioscoop. Volgens Rommelse wordt de brief die Kuipers aan de gemeente schreef op twee manieren uitgelegd. Of Kuipers zet het gemeentebestuur onder druk met een dreigend afhaken of Kuipers heeft afgehaakt vanwege drukke activiteiten elders.

Rommelse vreest dat het terugtrekken van Kuipers de herinrichting van Junushoff wel eens beperkt blijft tot een likje verf: Wij waren nooit tegen Kuipers. Er is zeker meer mogelijk met zijn inzicht en inzet, maar nooit met een carte blanche."