Nieuws - 7 september 1995

Negatieve reacties op uitgelekte onderwijsplannen

Negatieve reacties op uitgelekte onderwijsplannen

Universiteiten, hbo's en studentenbonden gaan ervan uit dat de nog vertrouwelijke onderwijsplannen zoals de media die de afgelopen week presenteerden, op hoofdlijnen kloppen.


In die plannen, op Prinsjesdag openbaar, zou minister Ritzen een aantal ingrijpende wijzigingen voorstellen.

Zo zou hij het studentenaantal op de universiteiten in de komende tien jaar willen terugbrengen van 180 duizend naar 140 duizend en de universiteiten en hogescholen gaan financieren op basis van het aantal behaalde diploma's. Daarnaast zou er een stelselwijziging komen waardoor universiteiten voortaan driejarige bachelor-opleidingen gaan verzorgen, met aansluitend voor een select aantal studenten een tweejarige masters. Deze laatste opleidingen zouden de universiteiten zelf moeten financieren. De studenten zouden voor een masters-opleiding geen studiefinanciering meer krijgen. Met die extra twee jaar kunnen zij de titel doctorandus, meester in de rechten of ingenieur verdienen.

De VSNU wil nog geen officiele reactie geven, maar zegt wel de komende dagen te besteden aan het bestuderen van de plannen. De VSNU zet vraagtekens bij het beoogde aantal studenten. De vereniging wil weten hoe de minister aan de getallen van 180 duizend en 140 duizend komt en wat de prognoses voor de studentenaantallen zouden zijn zonder aanvullende beleidsmaatregelen. Ook zal de vereniging het effect van de zogenaamde output-finaciering bestuderen. Het papiertje moet wel zijn waarde behouden en we moeten ervoor waken dat instellingen de kwaliteit laten varen omwille van een groot aantal studenten dat weggaat met een bul", aldus een VSNU-woordvoerder.

Ook de studentenvakbond LSVb maakt zich zorgen over de kwaliteit van de opleidingen. Bovendien vreest de bond dat de selectie van studenten voor de tweejarige kop niet alleen op basis van kwaliteit zal plaatsvinden. De universiteiten moeten die opleidingen zelf betalen; de studenten krijgen geen studiefinanciering. Het ligt dus voor de hand dat de studenten die opleiding moeten betalen, zodat uiteindelijk alleen de rijken de vervolgopleiding kunnen doen". Een zelfde selectie-angst hebben de studenten bij het voorstel van Ritzen om de universiteiten de bevoegdheid te geven ongeschikte studenten na drie maanden weg te sturen, het zogenaamd bindend studieadvies. Het is volgens de woordvoerder van de LSVb niet mogelijk binnen drie maanden een goed beeld te krijgen van de geschiktheid van de student.

De HBO-raad is juist blij met de output-financiering. De hogescholen menen dat zij op die manier efficienter met hun geld kunnen omgaan. Zij zijn niet bevreesd voor kwaliteitsverlaging omdat er al sinds langere tijd een kwaliteitzorgsysteem bestaat. Blij is de raad met het voorstel dat hbo-studenten na het eerste jaar niet meer kunnen overstappen naar de universiteit. Hoeveel studenten dit jaarlijks doen weet de woordvoerder niet, maar het scheelt de hbo's in ieder geval studenten.

Overigens zullen kopstukken uit het onderwijsveld hun officiele reacties op Prinsjesdag bekend maken tijdens een onderwijssymposium in Den Haag.