Nieuws - 21 november 1996

Nederlandse delegatie tevreden over FAO-top

Nederlandse delegatie tevreden over FAO-top

Minister Pronk is, in tegenstelling tot de Cubaanse president Fidel Castro, niet ontevreden over het resultaat van de wereldvoedseltop in Rome. Castro sprak over een beschamende vertoning omdat bij uitvoering van het geformuleerde actieplan in 2015 nog steeds vierhonderd miljoen mensen honger zouden lijden. Volgens Pronks woordvoerder drs D.E.A.N. Seroo maakt de bewindsman zich liever niet schuldig aan loze beloften, gegeven het gebrek aan middelen en gunstige vooruitzichten.

Pronk vindt de voedseltop niet de zoveelste nietszeggende VN-conferentie op rij. De minister acht het 21 pagina's tellende actieplan een normstellend document waarmee organisaties hun eigen regering ter verantwoording kunnen roepen. Hij zal samen met zijn collega Van Aartsen de Tweede Kamer jaarlijks op de hoogte houden van de voortgang in de uitvoering van het actieplan. Volgens delegatielid mr J.P. Hoogeveen, adjunct-directeur Internationale zaken van LNV, zal Nederland het geld dat het besteedt aan bilaterale FAO-projecten voortaan toetsen aan het actieplan. Hoogeveen is tevens tevreden dat de FAO niet exclusief de uitvoering begeleidt, maar dat meerdere VN-instellingen de task force bemensen. Dat is volgens het delegatielid in overeenstemming met het karakter van de top, die de voedselproblematiek koppelde aan armoede-, milieu- en handelsvraagstukken. In de wandelgangen proefde Hoogeveen instemming met het Nederlandse voorstel om de activiteiten van de drie Romeinse VN-
instellingen - FAO, WFP (World Food Programme) en IFAD (International fund for agricultural development) - te stroomlijnen of te fuseren.