Nieuws - 12 september 1996

Nederland moet kennis uitwisselen met Azie

Nederland moet kennis uitwisselen met Azie

Nederland moet de kennisuitwisseling met Oost-Azie intensiveren, want daarmee stijgt de kans om mee te delen in de grote economische groei daar. Afgemeten naar de resultaten van de EU-partners presteert Nederland goed, maar een betere afstemming van onderwijs- en handelsbeleid is gewenst. Zo kunnen Nederlandse universiteiten samenwerken met Aziatische zusterinstellingen die reeds contacten onderhouden met Nederlandse bedrijven. Dit schrijft de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid in zijn advies aan de regering, die pas over enkele maanden zal reageren.

De ATW concludeert dat het bedrijfsleven het best weet hoe je nieuwe markten in het Oosten moet blootleggen. De Nederlandse overheid kan slechts helpen vanuit ambassades en via de opzet van Holland Houses, ontmoetingsplaatsen op cultureel- en economisch gebied. Verder moet de Nederlandse regering meer studenten, afgestudeerden en docenten - liever duizenden dan tientallen - uitzenden naar het Oosten voor studie of werk.

Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van het hoger onderwijs, beheert al een bescheiden programma dat jaarlijks enkele hoogbegaafde afgestudeerden uitzendt naar Japan.

Overigens trachten Nederlandse instellingen steeds meer betalende Oosterse studenten binnen te halen. De concurrentie met Angelsaksische landen is echter groot, vertelt Van der Werve.