Nieuws - 15 februari 1996

Natuur- en milieu-educatie in het onderwijs

Natuur- en milieu-educatie in het onderwijs

Het Vak

 • C200-216
 • Drie studiepunten
 • Docent: ir A.H. Alblas
 • Beperkte keuze voor doctoraal Biologie C+D+E, T32F
 • Dertig uur studiebegeleiding/werkcollege en tien uur extensief practicum
 • Geevalueerd januari 1995

  Sterke punten

 • Gemotiveerde docent die niet doemdenkt.
 • Goede koppeling van theorie en praktijk, sluit aan bij voorkennis van studenten.
 • Docent laat aan het eind van de les de studenten opschrijven wat ze geleerd hebben.
 • Het vak heeft een goede opbouw.

  Knelpunten, oplossingen

 • Te weinig feedback door de docent op het verslag. De cijfers worden bekend gemaakt, maar niet toegelicht. Docent zal zorgen voor een evaluatie of feedback.
 • Studenten vragen om evaluatie van de praktijkadressen die ze bezoeken om hun casestudie uit te werken. Niet alle adressen blijken namelijk te willen meewerken. De docent houdt al genoeg rekening met deze kritiek, meent hij.
 • De docent reageert niet op schrijven van de studenten over wat ze geleerd hebben tijdens het college. Hij zal de suggestie van studenten overwegen om deze opdrachten terug te laten komen in het verslag.
 • De docent begeleidt de werkcolleges te weinig. Hij zal zijn strategie in overleg met studenten heroverwegen.

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.