Nieuws - 3 oktober 1996

Natuur en Milieu wil verlaging dioxinenorm

Natuur en Milieu wil verlaging dioxinenorm

Natuur en Milieu heeft de Tweede Kamer gevraagd de norm voor dioxine in melk en vis zo spoedig mogelijk te verlagen. Volgens de organisatie zijn de gehalten in melk nu zodanig hoog dat de volksgezondheid een onaanvaardbaar risico loopt.

De verlaging van de norm leidt niet tot het uit de productie nemen van aanzienlijke hoeveelheden melk, aldus Natuur en Milieu. Voor vis zal de consequentie zijn dat een deel niet meer gegeten kan worden. Maar de baten zijn volgens de milieuorganisatie zo groot dat dit aanvaardbaar is. Vooral de vis uit de binnenwateren bevat zeer hoge gehalten dioxinen.

Op 3 oktober zijn de risico's van dioxine-blootstelling in de Tweede Kamer besproken. Dit naar aanleiding van een rapport van de Gezondheidsraad dat begin augustus verscheen. De raad adviseert de blootstelling in het menselijk lichaam niet hoger te laten komen dan een picogram per kilo lichaamsgewicht. Nu gaat de overheid uit van een grenswaarde van tien picogram.