Nieuws - 31 augustus 1995

Natuur en Milieu verliest procedure veldproeven

Natuur en Milieu verliest procedure veldproeven

Natuur en Milieu kreeg begin augustus geen gelijk van de Raad van State, inzake de meeste bezwaren tegen 24 veldproeven met transgene organismen. De milieu-organisatie vecht de toestemmingen van VROM al jaren aan, onder meer omdat ze vindt dat de bedrijven niet genoeg informatie verschaffen over de milieuveiligheid van de gewassen.

Het was de eerste keer dat de Raad van State zich inhoudelijk buigt over de interpretatie van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen. Bij zijn uitspraak heeft de raad zich in feite aangesloten bij de Cogem, een gemengd gezelschap van biologen en biotechnologen, die VROM over veldproeven adviseert. Prof. dr L. Reijnders van Natuur en Milieu zit ook in de Cogem, maar hier neemt hij vaak een minderheidsstandpunt in.

Voor de bedrijven en instituten betekent de uitspraak dat ze hun veldproeven niet hoeven te stoppen.