Nieuws - 7 november 1996

NWO dicht wachtgeldkloof oio

NWO dicht wachtgeldkloof oio

Onderzoeksorganisatie NWO biedt onderzoekers in opleiding (oios) contractverlenging aan als dat hen helpt aan meer wachtgeld. Door een kronkel in een nieuwe wet dreigden zij, net als enkele honderden aios, duizenden guldens aan wachtgeld mis te lopen.


Een wet die onlangs van kracht werd, geeft aios en oios pas recht op een uitkering als zij minstens vier volledige jaren gewerkt hebben van de vijf jaar voordat zij werkloos werden. Aios en oios van wie het contract voor oktober afloopt, voldoen niet altijd aan die eis. Dat kan duizenden guldens schelen.

De dienstcommissie van NWO en de belangenvereniging van aios hebben daarover aan de bel getrokken bij minister Ritzen en bij hun werkgevers. NWO heeft nu besloten de oios enkele maanden langer werk te bieden. Dan voldoen zij wel aan de verscherpte eis. Dit jaar gaat het om zon 35 oios, komende jaren om groepen van soortgelijke omvang. In het ergste geval - als elke oio inderdaad werkloos wordt - kost dat zon acht ton. NWO heeft bij Ritzen gevraagd om een vergoeding van de kosten. Overigens heeft eerder al de Universiteit Twente voor haar aios een zelfde regeling getroffen.