Wetenschap - 25 januari 1996

Mossels

Mossels

Promoties

In estuariene ecosystemen vervullen mossels een dominante rol. Ze weten de algengroei sterk te onderdrukken en blijken essentieel voor de nutrientenkringloop. Dit concludeert ir T. Prins, die op 7 februari promoveert bij prof. dr W.J. Wolff van de vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en aquatische ecologie en prof. dr P.H. Nienhuis van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Prins voerde zijn onderzoek uit op het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie te Yerseke, een onderdeel van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Met behulp van een Benthic Ecosystem Tunnel - een bak die op een mosselbank wordt gezet - bekeek hij opname en afgifte van materiaal boven een mosselbank. Tevens deed hij een mesokosmosexperiment, met levende modellen die de omstandigheden in de Nederlandse kustwateren en de bijbehorende biologische processen nabootsen.

Prins berekende dat de mosselbanken in de Oosterschelde in tien dagen tijd het gehele volume van de Oosterschelde kunnen filtreren. Mossels halen vooral algen uit het water en hebben daarmee een grote invloed op de algengroei. Ook beinvloeden ze de soortensamenstelling van het fytoplankton. Vooral de snelgroeiende soorten floreren.

Met de sterke begrazing van algen halen de mossels veel nutrienten uit het water, maar Prins ontdekte dat ze deze nutrienten ook weer retourneren. Ze slaan slechts een klein deel van de opgenomen nutrienten op. Dit betekent dat mossels een grote rol spelen in de nutrientenkringloop. Volgens Prins dachten wetenschappers vroeger dat mossels door de begrazing van algen vooral nutrienten uit het water verwijderen en dat die niet meer beschikbaar komen. Die opvatting leidde regelmatig tot de klacht dat de mossels al het voedsel uit de Oosterschelde weghalen, waardoor voor andere organismen geen ruimte is. Deze veronderstelling kan nu worden genuanceerd", zegt Prins. De mossels hebben een vrij positieve invloed op het ecosysteem. Als je ze weg zou halen, krijg je onmiddellijk meer algen in het systeem. Er zijn maar weinig organismen die de algengroei kunnen bijhouden en die het barre estuarien milieu zo goed kunnen overleven."