Wetenschap - 21 maart 1996

Molenaar verlaat LUW

Molenaar verlaat LUW

De wetenschappelijke raad van het International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, het Enschedese ITC, heeft hoogleraar dr ir M. Molenaar voorgedragen voor een hoogleraarsfunctie aan dat instituut. Het ITC-bestuur moet zijn benoeming formeel nog goedkeuren. Molenaar gaat daar werken aan de afdeling Geo-informatica. Molenaar kwam dertien jaar geleden vanuit het ITC naar Wageningen om hoogleraar te worden aan de vakgroep Landmeetkunde. Zijn leeropdracht luidt inmiddels Geografische informatie-systemen en remote-sensing.

De druk die de laatste jaren op de vakgroep is gelegd, heeft volgens Molenaar een belangrijke rol gespeeld in zijn beslissing om de LUW te verlaten. De werkdruk werd steeds groter, omdat we steeds meer onderwijs konden geven terwijl het docentenkorps slonk. Ook na de huidige herprogrammering zullen we meer onderwijstaken krijgen. Maar het is een vrij onoverzichtelijke strijd geweest tegen de verdrukking in om meer capaciteit te krijgen."