Nieuws - 1 februari 1996

Molecuul-spectroscopie B

Molecuul-spectroscopie B

Het Vak

 • A500-211
 • Vier studiepunten
 • Docenten: prof. dr T.J. Schaafsma, ing. A. van Hoek, ing. R.B.M. Koehorst, dr G.F.W. Searle
 • Verplicht voor doctoraal T-33
 • 36 college-uren, 36 practicum-uren
 • Geevalueerd najaar 1994

  Sterke punten:

 • Docent is enthousiast en gemotiveerd, kan goed vertellen en uitleggen.
 • De studenten zijn gemotiveerd het vak te volgen, ze vinden de leerdoelen nuttig.
 • Goed begeleid practicum.

  Zwakke punten:

 • Studenten besteden (veel) te weinig tijd aan het vak.
 • Studenten missen het oefenen met opgaven.
 • Biologische toepassingen komen te weinig aan bod.
 • Uitleg in het dictaat is niet duidelijk of onvolledig.
 • Het vak heeft overlap met Inleiding spectroscopie I en Analyse T33.

  Afspraken voor onderwijsverbetering

 • De wiskundige uitwerking van formules wordt vermeld, verhelderd en in het dictaat opgenomen.
 • Docent maakt opgaven waarin de vertaalslag van de formules naar een toepassing gemaakt moet worden.
 • In het college en de opgaven zullen biologische toepassingen aan bod komen.
 • De beoordeling van het practicum wordt in de studiewijzer opgenomen.
 • Er komt een verplichte nabespreking van het verslag, die overigens geen invloed heeft op het cijfer.
 • De overlap met het vak Inleiding spectroscopie I zal nog wel worden behandeld, maar veel sneller.
 • Omdat studenten veel minder uren (60-70) in het vak steken dan er voor staan (120), zal de docent meerdere onderwerpen opnemen, zoals Raman spectroscopie, single molecule spectroscopie, correlatie spectroscopie, laserspectroscopie en microgolven.

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.