Nieuws - 11 januari 1996

Model moet uitgaan van risico-houding boer

Model moet uitgaan van risico-houding boer

Modelmatig onderzoek ter ondersteuning van risk-management moet de risico-houding van de planner meenemen, hoe moeilijk het ook is een subjectieve factor als het omgaan met risico's vast te stellen. Dit bleek op het driedaagse congres Risk management strategies in agriculture in het IAC in Wageningen.

Veel discussies draaiden om de waarde van de zogeheten Subjective Expected Utility (SEU) modellen, legt mede-organisator prof. dr ir A.A. Dijkhuizen van de vakgroep Agrarische bedrijfseconomie na het congres uit. In deze managementmodellen proberen onderzoekers mee te nemen of een planner graag gokt op een hoge winst, met het risico van een flink verlies, of dat hij liever genoegen neemt met een lagere winst, waarbij ook de kans op verlies klein is. De gokkers zijn gediend met het uitrekenen van een ander type keuzemogelijkheden dan de voorzichtigen. Meer toegespitste adviezen passen in de opvatting dat elke boer zijn eigen stijl heeft", licht Dijkhuizen toe.

De SEU-modellen zijn echter nog gebrekkig. De Australische hoogleraar dr B. Hardaker merkte in de slotlezing op: Het slechtste wat je kunt doen, is de risico-houding om die reden niet meenemen." Dijkhuizen verwacht dan ook dat verbetering van de SEU-modellen een belangrijk item blijft in het sterk groeiende vakgebied.