Nieuws - 5 oktober 1995

Misser van RTL-quiz Denktank dupeert Wageningse kandidaat

Misser van RTL-quiz Denktank dupeert Wageningse kandidaat

Groot was de teleurstelling voor ir A.D. Rommelse, werkzaam bij de wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit, toen de finale, en daarmee een kans op een aanzienlijke geldprijs, van het programma Denktank aan zijn neus voorbij ging. De Denktankredactie beschouwt Digitalis purpurea, vingerhoedskruid, niet als medicinale plant. Ten onrechte vindt ook de Wageningse hoogleraar Kruidkunde Scheffer.

In het spelletjesprogramma moeten de kandidaten voor de meest uiteenlopende categorieen uit twaalf mogelijke antwoorden de acht juiste kiezen. Voor de laatste voorronde moest Rommelse medicinale planten noemen. Rommelse's eerste antwoord, vingerhoedskruid - Digitalis purpurea, werd fout gerekend. Daardoor mocht zijn tegenstander naar de finale. Een dag na de opnames, 27 augustus dit jaar, schreef Rommelse een brief naar de produktieleiding van het programma, zich gesteund wetend door de Van Dale, die meldt: digitalis 1. vingerhoedskruid, 2. verzamelnaam voor geneesmiddelen voor hartziekten, bereid uit de bladeren van vingerhoedskruid.

Dr J.J.C. Scheffer, hoogleraar Kruidkunde bij van de vakgroep Plantentaxonomie, ondersteunt de claim van Rommelse: Vingerhoedskruid is sinds 1760 in gebruik als medicijn bij een verzwakte hartspier. Het blad werd gedroogd en opgekauwd." Pas na de tweede wereldoorlog kon de werkzame stof uit de plant gehaald worden zodat het poeder in tabletvorm beschikbaar kwam. Maar ook al is het gewone vingerhoedskruid niet meer zo belangrijk, ik beschouw het wel degelijk als een geneeskrachtige plant", aldus Scheffer.

Rommelse eiste in deze brief een herkansing in de vorm van een nieuw optreden in het programma. Hierop is door de makers van Denktank tot op heden nog niet gereageerd.

De maandag na uitzending liet Rommelse opnieuw, nu telefonisch, zijn ongenoegen lijken. C. Widdershoven, produktieleider van het programma Denktank, zegt de brief van Rommelse nog niet te hebben gezien. Ze wil niet in discussie of de plant al dan niet medicinaal van aard is. Wel zegt ze Rommelse een uitleg te hebben gegeven dat het ging om direct werkende kruiden. Widdershoven: Het ging om kruiden die je in de mond kan steken of van tevoren even kookt. Niet om planten die in medicijnen worden gebruikt in combinatie met andere stoffen." Rommelse zegt noch met Widdershoven te hebben gesproken, noch op andere wijze uitleg te hebben gekregen. Hij heeft overigens wel een contract moeten ondertekenen niet tegen de uitslag in beroep te gaan.