Nieuws - 10 oktober 1996

Ministeriele debatten lopen vast

Ministeriele debatten lopen vast

Niemand heeft het nog gemerkt, maar het loopt al een half jaar: het nationale kennisdebat van minister Ritzen. Er is een projectbureau, er is een presidium, af en toe verschijnt een krantje en uiteraard is er een website op Internet. Maar grosso modo gebeurt er niets. De LSVb mag nu het debat uit het slop trekken.

Ritzen wilde een debat aanzwengelen over onderwijs in het jaar 2010. Onlangs zei hij dat er dan zo'n drie miljard gulden extra uitgegeven moet worden. Maar van het plan om al discussierend draagvlak te scheppen voor zo'n mega-impuls komt niets terecht.

Ritzen heeft topambtenaar Ron Bormans aangesteld als crisismanager. Een deal met de studentenbond was snel gemaakt. De bond heeft Bormans overladen met plannen: diepgravend praten over kennis en commercie, en een discussie over de rol van wetenschap als nieuwe religie. Bormans vond het prima. De LSVb wil graag twee mensen in dienst nemen om de boel op poten te zetten. Ook prima.

Overigens wil ook een tweede debat dat minister Ritzen heeft aangekondigd nog maar niet van de grond komen. Op 1 oktober zou een fundamenteel debat over studiefinanciering beginnen, maar die datum is inmiddels geruisloos voorbij gegaan. Het ministerie mikt nu op eind oktober, maar het voorzitterscollege voor dit debat, dat er al in augustus had moeten zijn, is er nog niet.

De LSVb had oud-voorzitter Simone van Geest naar voren geschoven als lid van dit college. Maar die haakte af omdat het debat niet mag leiden tot ingrijpende veranderingen van het beurzenstelsel.

De studentenorganisatie ISO heeft deze week een discussiestuk over studiefinanciering het licht doen zien, maar zegt dat het niet is bedoeld als bijdrage aan het debat. Wij gaan geen input leveren voor dat debat", zegt ISO-voorzitter Maarten Stienen. Binnen de grenzen die Ritzen gesteld heeft, valt er geen goed debat te voeren."