Nieuws - 7 maart 1996

Minister versoepelt hardheidsclausule

Minister versoepelt hardheidsclausule

Studenten die een aanvullende beurs ontvangen en wier ouders weigeren mee te betalen aan de studiekosten hebben nu nog maar een verklaring nodig van een deskundige in plaats van twee, om aanspraak te maken op de zogenaamde hardheidsclausule.

De wet Studiefinanciering gaat ervan uit dat ouders bijdragen aan de studiekosten van hun kinderen. Deze bijdrage wordt ingehouden op de aanvullende beurs. Als ouders weigeren bij te dragen, kan de gedupeerde student een beroep doen op de hardheidsclausule in de wet.

Twee verplichte verklaringen van deskundigen, zoals een psychiater, psycholoog, studentendecaan of Riagg, waren tot nu nodig om te bewijzen dat een ernstig en onverzoenlijk conflict bestond tussen student en ouders. Minister Ritzen vindt nu dat de praktijk uitwijst dat een tweede verklaring niets toevoegt.

Ritzen wil ook het recht op voorschot afschaffen, omdat studenten onafhankelijk van hun ouders leningen kunnen afsluiten. Als de aanspraak op de hardheidsclausule rechtvaardig is, wordt de lening omgezet in een aanvullende beurs. De rente komt dan te vervallen.