Nieuws - 5 december 1996

Minister steunt biologische landbouw met zestig miljoen

Minister steunt biologische landbouw met zestig miljoen

Minister Van Aartsen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij trekt tot het jaar 2000 zestig miljoen gulden uit om de biologische landbouw te stimuleren. Dat blijkt uit het vorige week gepresenteerde Plan van Aanpak biologische landbouw.

Hoofddoelstelling is de afzet van biologische producten te vergroten. Ook wil Van Aartsen de afstemming van kwaliteits- en leveringsvoorwaarden tussen producenten en afnemers helpen verbeteren. Voor marktontwikkeling en kwaliteitsverbetering komt tot het jaar 2000 35,6 miljoen beschikbaar. Bij het verstrekken van de middelen krijgen plannen uit het bedrijfsleven en initiatieven van vernieuwende ondernemers voorrang.

De minister acht het noodzakelijk dat de consument de biologische producten leert kennen. Daartoe moeten deze in supermarkten worden aangeboden. Daarvoor is nodig dat de afzetstructuur professioneler, efficienter en marktgerichter wordt. Van Aartsen onderstreept dat hij in contacten met de levensmiddelensector aandacht zal vragen voor de afzet van biologische producten.

Een tweede doelstelling is de stimulering van de primaire productie. Hiervoor trekt Van Aartsen tot 2000 23,7 miljoen gulden uit. De omschakelingspremies voor fruittelers en tuinbouwers worden aanzienlijk hoger. Fruittelers die omschakelen naar de biologische teelt kunnen een omschakelingspremie, nu 1850 gulden, tegemoet zien van 5000 gulden. Voor tuinbouwgewassen stijgt de premie van gemiddeld 1500 gulden nu naar 2500 straks. Voor akkerbouwgewassen blijft de premie 500 gulden.

Ook heeft Van Aartsen een wijziging in de fiscale groenregeling bewerkstelligd. Deze regeling maakt groen beleggen fiscaal aantrekkelijk. Nieuw is dat biologische landbouwbedrijven en bedrijven die biologische producten verwerken die voor 13 juli 1994 zijn omgeschakeld, nu ook van deze regeling gebruik kunnen maken. Tot nu toe gold de regeling alleen voor projecten die na 12 juli 1994 tot stand zijn gekomen.