Nieuws - 5 oktober 1995

Miniconferentie over onderwijsfusie

Miniconferentie over onderwijsfusie

Het bestuurlijk overleg van de Agrarische hogescholen en de Landbouwuniversiteit wil in december in een miniconferentie plannen uitwerken voor een verdere integratie van hogescholen en universiteit. Als volgende week ook de besturen van de hogescholen ermee instemmen, zal een werkgroep beginnen met het uitwerken van ideeen voor verdere samenwerking of integratie van beide onderwijssystemen. Het college van bestuur van de LUW is al akkoord met een dergelijke voorbereidingsgroep.

De plannen voor de samenwerking zijn in een stroomversnelling geraakt nadat landbouwminister Van Aartsen de laatste weken diverse keren te kennen gaf wel iets te zien in een verdergaande samenwerking tussen de twee onderwijsvormen. Zo vroeg hij zich onlangs hardop af of er geen fusie moest komen tussen de instellingen en liet hij zich enthousiast uit over het voorstel van studenten voor een gemeenschappelijke propaedeuse.

In het bestuurlijk overleg tussen hogescholen en universiteit is ook een akkoord bereikt over de problematiek van de vier- en vijfjarige opleidingen. Alle professional-mastersopleidingen zijn gebaseerd op een vierjarige ir-opleiding. Onduidelijk was hoe de vijfjarige opleidingen in dat systeem passen. Dat veroorzaakte vertraging bij de programmacommissies die de opleidingen voorbereiden. Het bestuurlijk overleg stelt de commissies nu voor op basis van de vierjarige programma's door te gaan en garandeert de commissies dat de opleidingen bij voldoende kwaliteit hoe dan ook worden voortgezet.