Nieuws - 28 september 1995

Minder veehouders, meer varkens

Minder veehouders, meer varkens

Het aantal boeren en tuinders in Nederland is de afgelopen vijf jaar met 11.700 teruggelopen. Er zijn er nu nog 113 duizend over. Dat blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling die het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) in samenwerking met het ministerie van Landbouw uitvoert.

In de grootste agrarische bedrijfstak in Nederland, de veehouderij, loopt het aantal bedrijven de laatste jaren steeds sneller terug. Het aantal bedrijven in de intensieve veehouderij nam sinds 1990 met twintig procent af, waarvan zestien procent in de afgelopen twee jaar. Het CBS constateert een enorme schaalvergroting in de varkenshouderij. Hoewel het aantal bedrijven sinds 1990 met een kwart is verminderd, blijkt het aantal varkens drie procent te zijn toegenomen.

Meer dan zeventien procent van de bedrijven met groenten onder glas is de afgelopen vijf jaren met de teelt gestopt, het areaal is met een procent gedaald. Ook bij de bloembollenbedrijven ( min zestien procent), en de fruitbedrijven (min veertien procent) is de afname de laatste vijf jaar vrij sterk, aldus het CBS. Positief is het CBS over de aardappelteelt. Terwijl er tussen de jaren 1990 en 1994 een afname van vijftien procent was van het aantal bedrijven met aardappelen en bieten, is er het afgelopen jaar weer een aantal bedrijven met de teelt van deze knol- en wortelgewassen bijgekomen.