Nieuws - 21 september 1995

Minder studenten bij universitaire beroepsopleiding

Minder studenten bij universitaire beroepsopleiding

Dit jaar meldden zich slechts 26 studenten voor de Epcem-cursus, de universitaire beroepsopleiding voor milieukundigen uit West-, Midden- en Oost-Europa. Voorgaande jaren waren dat er zestig tot zeventig.

Een van de oorzaken van de terugloop is het aflopen van de subsidie van het ministerie van Landbouw. Verder was het onmogelijk een aantal financieringsbronnen van de Europese Unie te benutten. Het collegegeld voor studenten steeg daardoor van vijfhonderd gulden in 1987 tot vijfduizend gulden nu. Ook overweegt het ministerie van Vrom zijn bijdrage stop te zetten, omdat het vindt dat er genoeg milieu-opleidingen zijn. Dit jaar garandeert Vrom nog een financiele ondersteuning, maar volgend jaar is onzeker.

Sinds dit jaar is de Epcem een samenvoegsel van de UBM (Universitaire Beroepsopleiding Milieukunde) voor Nederlanders en de Epcem (European Postgraduate Course on Environmental Management) voor andere Europeanen. De voormalige Epcem heeft ruim 85 studenten afgeleverd, het grootste deel uit Hongarije, Letland, Polen en Rusland.