Nieuws - 15 juni 1995

Minder kunstmest nodig op grasland

Minder kunstmest nodig op grasland

Meer dan vijftig miljoen kilogram kunstmest-stikstof is jaarlijks te besparen op de bemesting van de Nederlandse graslanden, bij gelijkblijvende grasopbrengsten. Dat concludeert ir. J. Hassink, die 14 juni promoveerde bij prof. dr L. Brussaard van de vakgroep Plantenoecologie en Bodembiologie.

Hassink maakte tijdens zijn onderzoek gedetailleerde experimentele en modelstudies van de biologische afbraak van organische stof in de bodem. Hij kon uiteindelijk de hoeveelheid stikstof voorspellen die in verschillende gronden via mineralisatie beschikbaar komt. Volgens de promovendus komt jaarlijks tussen de vijftig en vijfhonderd kilogram stikstof per hectare door mineralisatie beschikbaar. Met zijn kennis van processen in verschillende typen graslandgronden slaagde Hassink erin een praktijkmethode te ontwikkelen waarmee boeren en voorlichters het stikstofleverend vermogen van gronden kunnen schatten. Daardoor is de kunstmestgift beter af te stemmen op de behoefte van het gras en gaat er minder stikstof naar het milieu verloren.