Nieuws - 18 mei 1995

Minder avondcolleges voor eerstejaars

Minder avondcolleges voor eerstejaars

De afdeling roostering werkt hard aan de vermindering van het aantal avondcolleges voor eerstejaars. Het lukt niet om onderwijs in de avonduren het komende studiejaar helemaal uit te bannen, maar het aantal avondcolleges neemt wel flink af.


Studentenverenigingen hebben onlangs bij de universiteitsraad geklaagd over het grote aantal verplichtingen van eerstejaars leden in de avonduren. Gezamenlijke activiteiten zouden door de avondcolleges bijna niet mogelijk zijn. Rector prof dr. C.M. Karssen beloofde hierop het aantal avondcolleges zo mogelijk te verminderen.

Inmiddels is zeker dat de economietoetsen, die nu vooral in de avonduren zijn gepland, volgend jaar voor negentig procent naar de daguren gaan en dat twee avondcolleges van het practicum Microbiologie blijven. In hoeverre de cursus pc-vaardigheden en werkgroepen van nieuwe vakken als Duurzaamheid overdag geroosterd kunnen worden, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van het aantal eerstejaars en vooral van de verdeling van eerstejaars over de vakken wiskunde A en B. De indeling van de wiskundegroepen vormt namelijk het meest gecompliceerde deel van het eerstejaarsrooster.